#4754: Orientaliska Teatern

i: Lör-dagar helt nytt program. Eé"

[NTMISKA TEAT  

DIREKTION: N. P. & AXEL NILSSON

 

 

 

 

 

PROGRAM

ligg-I! nsationell nyhet! -l-----z

 

Bilder från vår landsman

sunf-Enes

i storartade segrar inom marathonlöpningens område.

 

Få tillfällen hafva bjudits, då] omständigheterna medgifvitIkmematog-rafermg, da
Svanberg löpt, hvarför dessa bilder fa ett särskildt-värde ochgmgen
bör därför underlåta att se de verkliga sensationsbllderna
nu då tillfälle erbjudes.

088.! Till kom lettering af föregående serier visas den-Ii Söpdags "de-n 10:e d:s
på kapplpöpningsbanan vid Jägersro utanfor Malmo afhallna taflmgen.

 

 

 

  
  
        

gesj
 v

-..h- ..

  

1 l i
. . Q
-f-...n-d-...Mä

 Dy vi är

i Svan iliilanme ka mn sits

   

" o i I .1112 sek.
Lo et var å 25,000 met. och tillryggalades af Svanberg pa 1 tim. 28 min
pp Syanberg framkom endast 55 sek. efter den segrande hasten.

OBSJ Visas endast på Orientaliska Teatern
som äger ensam rätt till denna bild. ..-......

 

"Brusande vilda fall"

Ny kinematografisk upptagning från de mäktiga TROLL-
I-IÄTTEFALLEN, i fotografiskt hänseende sättande allt i skug-
gan, som förut visats från detta vårt lands "Niagara".

Oååäååååäååtäääåååi

"badnmdnhnmma

ä Praktbild framställd i naturliga färger.

En verklig epok inom sitt område. W
I

Bilden innehåller följande olika tablåer: Sådden, som verkställes på våren
Upptagningen och omplanteringen af tobaksplantorna. Skörden. Tobaken kontrolleras
Torkningen och jäsningen. Cigarrfabrikationen. Cigarrernas emballerlng.

w Högst intressanta och instruktiva bilder. M" OBSJ Framställda i naturliga färger
0

åäwwåååttåäutåäiH-Ei
Gästuppträdande af den genomrolige Negerkomikern

 

"H N
Storartad mimiker, humorit och komisk dansör.

OBS! Geo Jackson-Imitatör

. 6 . Första rangs pretationer. . o .
Uppträder hvarje föreställning.

 

 

 . Ett urkomiskt sportskämt, som i

lustighet trotsar all beskrifning.

:gi

e PYRENEERNA

Imponerande scenarier från denna hänförande vackra trakt från Europa. 088.! Bilderna7
som äro levererade af världsfirman Pathe Freres i Paris7 äro framställda
i naturliga färger och äro ett bevis för ännu en storartad land-
vinning inom den modärna kinematografien.

EBM

Färden går från det vackra Bagneres-de-Luchen till Bonans grotta och
vidare till vattenfallet vid Enfer-för att slutligen komma till Queildalen. Det
en fängslande sceneriet aflöser det andra. En tilltalande taila är den, då. man
X på. höjden af en platå, ser en herde omgifven af sin hjord och i bakgrunden

det imponerande snötäckta Maladetta. Man ser vilda bergsfioder brusa fram

och vid stranden af den pittoreska alpsjön Queil utbreder sig en utsikt som
aldrig glömmes.

Det mest storslagna natursceneri, som väl någonsin visats.

Äktenskapskandidafen

Ofantligt roande historia ur en modärn Parisisk äktenskaps-
byrås arbetsdag.

maaaamaaaaaam

En rik amerikansk familj har bosatt sig i Paris, men i saknad af bekanta
uppsöka de en aktenskapsbyrå. för att få. sin dotter fröken Ada bortgift med en
fransk gentleman. q Föreståndaren för byrån har en hel del distinguerade herrar
på. förslag och fröken Adas val faller på. en viss herr Max, som blir förtjust vid
underrättelsen om att ett rikt gifte står i utsikt för honom och på. tvål minuter
gör han toilette. Besinningslöst rusar herr Max till byrån, men råkar under vägen
ut för en massa äfventyr så. att han vid framkomsten är i ett mindre presentabelt
skick. Mottagandet blir därför rätt kyligt af det "Rika partiet", men sedan hr Max
fått sig en dusch och fått byta kläder med byråföreståndaren ändras flickans
känslor. De personer som hr Max under vägen förolämpat komma emellertid an-

stlormande, men på. grund af omklädnaden taga de fel på. person och allt slutar i
idel lustigheter. i

Stormande skrattsuccés!

 

Stockholm, Stellan Ståls Boktryckeri, 1909.

Information

Title:
Orientaliska Teatern
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain