#4740:

Enastående verklighetsbild! .-

i de gul yades världsdel

M" Af törsta intresse! W

 
   
     
  

Hamnkanaler.

Folklif.

Saregna. byggnader.

Gatuinteriörer.

Kvinnlig skönhet.

Typer.

Europeiska kvarter.

Med elektrisk spårvagn.

En proceesion.

10. Faktare.

11. Vid hamnen.

12. Europeiska jatteångare.

13. Seglare.
. Flodfart.

SOQONSDWPPJNI".

 

 

 
 

k 4 k 4

...oooooooooooooooooouooooooooooooooooooooooooo
WWW

o WWW .

; o

Godt mot ondt;

En gosses vackra räddningsbraäl.

V .

 

Gripande och rörande vacker skildring framställd i afd.

1. Ensam i världen. . 12. En eldsvåda.

2. Afsked från det fattiga, men kära 13. Kamp undan lågorna. (o
hemmet. 14. En modig gosse.

3. För att på egen hand försörja sig. 15. Räddningsbragden.

4. På enslig stig. 16. Betjäntens berättelse.

5. Två kontraster. 17. Förhörät hos polisen.

6. En bön om - bröd. 18. Misstankarne riktas mot gossen.

7. Afvisad. 19. I polisens våld.

8. Utanför den rikes port. 20. Förklaringen.

9. Denvgodhjärtade trädgårdsmästaren. 21. Tacksamhet mot räddaren.

10. En tillrättavisning. 22. Adopterad.

11. Dottern beklagar sig för föräldrarne.

 

 

 

W Sensationellt! i W

Stor boxning-smateh-

Negern JOEL BALTIIVIORE
Européen HOLBERG,

N Skandinavisk mäterskapboxare. "w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spännande! i i Intressant!
G :: :: M;- -; z: z:
MUSIK
:: :: =- -= z: ::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

öpenhamns
V zoologiskahave

En intressant rundtur genom
den populära djurparken - -

. Dromedarer. 1 7. Buffeloxar.

- Zlebm-f- 8. Hos elefanterna, .köpenhamnspublikens
- ngvlnef Som dyka- gunstlingar. Särskildt den lille elefant-

- SiÖlCiOn- ungen aKasper-ft, den enda elefant, som
. En hvalrossunge som matas med födts i fångenskap.

mjölkflaska.

I I 9.)Känguru.
. Lekande isbjörnar.

 

eeeeeeeee

m Enatående vevklighetsbild:

Franska oilieerare ute
på terrängridt.

M Ytterst spännande! "w

stal

l

Den halsbrytande, ja fullständigt dödsföraktande ridten går upp
för de otillgängligaste och farligaste hinder, genom strida forsar och -
ned för ravinen, där få. af ryttarne blifva sittande i sadeln.

(åätälåatäåasåäaar

1 l

sååå
att.

Vackraste fotografering.

åee--eeeeeeia

Ilà hr Max var" räsenklinu"

eller

Små orsaker, stora verkningar.

En af de lustigaste skämtbilder om
Max Linder, den ouppnådde humo-
risten, utfunderat och utspelat - - -

.1

 

. Mera rekommendation behöfves ej!

HEJDLÖS MUNTERHET!

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.
Publiken ombedes att använda den plats, hvartill biljetten gäller.

Eftertryck af programmet förbjudas.

 

Stockholm 1910, Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain