#4731:

j

 

 

 

 

 

 

 

 

- Program
...r

 

 

 

.Senaste världsnytt!

athé- ournalen

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I (Lefvande tidningar) I

Illustrerar på ett briljant sätt senaste

händelser af vikt och intresse från hela

 

BlLDsI-:RIE l l 6

 

Stockholm. Amerikanska eskadern på besök i. Stockholm.
Bruxelles. En synnerligen lyckad blomsterfest.

Huldenburg. (Belgien). Det styrbara luftskeppet wVille de
Bruxellesa har kommit till rätta efter att hafva varit på drift.

Parisermoder. Dräkter från Raudnitzl atelier.
Malta. Trupprevy med anledning af konungens födelsedag.

New York. Borgmästaren häller mönstring med en del af stadens
arbetare.

Berlin. Mattfabriken har nyligen härjats af eldsvåda.

Liege. (Belgien). Luftseglarne Vidard, Vedrines och Beaumont
landa.

m

 

 

 

 

 

 

 

 

American Kinema

 

d i f" l g
Gripande episod ur en ung grufingeniörs lif.
Ingeniör Stanley råkar under ett sprängningsarbete i en grufva ut
för den olyckan att blifva begrafven under ett ras. Arbetarne, som tro
-

 

 

honom vara död, uppgifva alla efterforskningar efter den olycklige...
Emellertid lyckas den lefvande begrafne att genom en gäng i berget bana
sig väg ut i det fria, där han omhändertogs af några förbipasserande
personer. Men till följd af den förskräckliga nervskakning, för hvilken
han hvarit utsatt, förlorar Stanley helt och hållet minnet. Först efter tre
års tid börjar hans tillstånd förbättras och han anställer nu efterforsk-
ningar efter sin familj. Han erfar därvid af sin svärfader att hans forna
hustru. gift om sig. Stanley har blifvit förklarad för adöda inför lagen.

Lyckligtvis finner han i sin värds dotter en följeslagerska genom lifvet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSIK

 

 

En utflykt till

Vargklyftorna

(Sydfrankrike).

Bedårande vacker naturbild framtälld i
naturliga färger.

I sällskap med en skara turister genomströfva vi ett högst pittoreskt landskap, som ge-
nomflytes af wVargströmmem med dess vilda stränder. Denna flod erbjuder oss anblicken
af svallande forsar, ömsom af vackra vattenfall, i hvars närhet en uppfriskande svalka råder.

 

 

KONSTFILM S. C. A. G. L.

Den lille sotarpojken

eller Belönadt hjältemod.

Komedie af Lauman.

Personerna:
Fadern ...................... .. Herr Dorival
Sotarmästaren ............. .. Herr Névisto
Modern ...................... .. Fru Darmody
Den lille sotarpojken .... .. Lilla Carin
Pierre ......................... .. Lilla Fromet

Den lille Pierre finner en morgon, då han vaknar, en liten sotarpojke i
sitt rum. Helt glad börjar han leka med den oväntade lekkamraten, då
plötsligt hans mamma kommer in och finner honom helt nedsotad. Hon
bannar honom samt skickar honom i ett annat rum för att läsa sina läxor.

Återkommen till sitt fattiga logis, där han ständigt är utsatt för sin hus-
bondes gnat, tänker den lille sotarpojken åter och åter på den angenäma
stund han nyss tillbragt med lille Pierre. Som sotarmästaren just är
drucken, passar han på att fly och att uppsöka sin nye vän.

Under tiden har Pierre, i stället för att läsa på sina läxor, velat spela
sotare, hvarför han dragit fram den påtända kaminen på golfvet, utan att
akta på de giftiga gaser, som utströmma i rummet sedan kaminen flyttats
från skorstenspipan. Han är nära att kväfvas af röken då den lille sotar-

pojken, som genom fönstret sett hans farliga belägenhet, skyndar till och
räddar honom.

Den lille sotarpojken blir till belöning för sin bragd upptagen i Pierres
familj och gär nu en lyckligare tillvaro till mötes.

 

 

 

Petter Tgör hvad han Kan för att bli

flnbàllell ill polisen

Kemisk seen af Timmory, spelad af den dràplige, öfver hela
världen populäre humoristen PRINCE.

På. upptäcktsfärd efter ett logis och ett godt mål mat söker Petter en dag, då
en .fruktansvärd ebb råder i hans kassa och alla utvägar tyckas stängda för honom,
att blifva anhållen af polisen för att på. så sätt åtminstone räddas från att gå under.

Följaktligen går han rakt till närmaste polisvaktkontor, där han framför sin
underliga begäran. Polisen önskar emellertid att få veta någon giltig anledning att
häkta honom, och som den olycklige Petter ej kan komma fram med någon sådan
afslås hans begäran utan vidare.

Alltjämt hårdt ansatt af hungern, svär vår stackars hjälte att, kosta hvad det
kosta vill, låta anhålla sig. Till den ändan går han in på en restaurant, hvarest han
låter servera sig en riklig måltid. När ögonblicket är inne att betala, vänder han
helt lugnt ut och in på sina tomma fickor. Nu tyckes saken klar: man skickar efter
en konstapel, och den brottslige gör sig i ordning att följa denne, då en medlidsam
gäst träder emellan och betalar Petters nota.

Förargad försöker Petter sig på diverse andra möjligheter, dock alltjämt utan
framgång. Grifvande spelet förloradt, är han just på väg att gå och lägga sig bland
en hop bråte på bara marken, då han får se en stackars vilsen hund, som han tager
upp och för hem till hans ägare Till belöning får han en hundrafrancsedel. Förtjust
öfver den frikostiga hittelönen, glömmer Petter alldeles bort sina funderingar på att
blifva anhållen samt går och beställer sig en kostym kläder. Men skräddaren, som
misstänker att sedeln ej åtkommits på rätt sätt, skickar efter polis och nu anhålles
den stackars Petter somÅ en följd af den vackra handling han nyss utfört och detta
just i det ögonblick då lyckan ändtligen började le emot honom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.- Rätt till ändringar af programmet förbehålles. .-
0

. Mandagar och Torsdagar nyll pmuram .

I Publiken ombedes vänligast att använda den plats, hvartill biljetten gäller. I

 

Eftertryck af programmet förbjude. i Stockholm 1911, Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain