#4730:

PROGRHM

 

 

 

 

 

Bland ridltonstens främsta

" Prahtbild framställd
 i naturligav färger.

 

 

 

 

 

 

 

Det är under söderns heta sol, där blodet sjuder och det från lidelsefull
förälskelse ej är långt till hat och hämnd, som detta glödande kärleksdrama utspelas.

Gauchons vackra dotter har länge beundrats af den närboende grannen,
men, som hennes hjärta redan gjort sitt val, får den förälskade ett snöpligt
afsked då han en dag dristade sig till att framställa sitt frieri.l Men det heta
blodet ropar på hämnd och sedan Gauchon narras bort till skogs, samlar
i grannen sina vänner för att bortröfva den sköna. - Enleveringen har dock icke
försiggått obemärkt och tack vare ett barn, som bevittnat densamma, får fadern
lyckligtvis besked om det passerade. Följande den lille vägvisaren lyckades
också denne innan det blef för sent återeröfra sin dotter och gifva den falske
grannen en välförtjänt näpst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  at.. 
:rottnlngstätlun

om världsmästerskapet

 

, Ä. . . .
V I.   q V Z y bl.

 .f fur-:ve .

 

 

 

 

Paul Mertens. Frans Cyklop.
Berlin. Englands starkate man.
F. Dettloff. Ax. Krook.
Tysk-Byss. Sveriges mästerskapsbrottare.
P. Raddatz. Ap. le Colosse.
Pomm. Herkules. Frankrikes champion.
M. Pugatehoif. Macdonald.
Kosack champion. Skottland champion.
H. Mittergger. G. Lurich.
Steierm. champion. , Världmästare.
Said Kahouta. Chs. I-Ierold.
Indiens champion. Luxemb. champion.

 

 

 

 

l-S MUSIK 2

Tvärs öfver
Polarhafvet

Ny, bedårande vacker
upptagning.

 

Hälsadt vid affärden från svänner på
strandena, sätter expeditionens fartyg kurs
mot Frans Josefs land. Det passerar inom
synhåll Björnön med dess rika fågellif, storm-
svalor, borgmästaremåsar och så vidare. När
man kommer in i fjordarne, blir färden lång-
sam och svår på grund af packisen. Vid
isranden står midnattssolen isin egendomliga
glans. Den af isstycken uppfyllda, öde vatten-
ytan skiftar i tusen sällsamma färger, som man
ej förtröttas att beskåda och beundra.

 

 

ärleks- I
drommar

Orientaliskt praktnummer .
i naturliga färger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En i
etfehtfull
giftermåls-
annons

eller En gammal
ungliarls mission.

 

 

 

Måndagar och Torsdagar nytt program..4
Rätt till ändringar af programmet förbehålles.  (i
Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäJVj

 

 

 

 

 

 

 

Eftertryck af programmet förbjudes. StockholmngV

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain