#4724:

PROGRHM

 

 

 

 

 

IiäiäiäääiääåäääiI

Enier-Queildalen

- I-Iänförande natureenerier! I
Kinematografi i färger!

Vilda bergforsar brusa fram banande sig väg utför
de branta sluttande höjderna ned i dalen, där den lilla
alpsjön breder ut sitt lugna Vatten. Allt en Vacker
taila, som man sent glömmer.

.iiiåääiiääiäiåiäI

 

Öfverlägset,
.äkta amerikanskt
indiandrama!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIntliansk tro

eller Det öfvernaturliga botemedlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karaktäristisk
framtällning !

1. En grym despot. 19. Trots allt en feg stackare.
2. Hustrun beklagar sig. 20. Indianskan flyr till lägret.
3. Ett glas. 21. Höfdingen sammankallar sina män
4. Sorg i indianlägret. 22. Rödskinnen förklara krig.
5. Man tillkallar medicinmannen. 23. På jakt efter de hvita.
6. Hjälplös. 24. De hvita jägarne varnas.
7. l sin förtviflan vänder man sig 25. Flykten.
- till den hvite despoten. 26. På skogsstigen för att genskjuta
8. Afvisad. " de flyende.
9. En osedd lyssnare. 27. lnfångade.
10. En ädel och varmhjärtad kvinna. 28. Utmaningen.
11. För att bistå det stackars barnet. 29. Den kvinnliga fången föres till
12. Botemedlet. indianlägret.
13. Indianskan instrueras. 30. Ingen skonsamhet.
14. Man tillskrifver botemedlet en 31. Förbön för den lifdömde.

öfvernaturlig kraft. 32. En god gärnings belöning.
15. Höfdingen visar sin tacksamhet. 33. Indianskan uppträder till den
16. Despoten förnekar sig icke. dömdes försvar.
17. Barn som bada och leka vid 34. Afskedet från indianerna.

flodstranden. 35. I säkerhet.
18. Indianskan förolämpas.

-
-

0 0 Q 0 0 . . . . 0 0 Q 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0 0 0
- .MUSIK   
0 0 0 0
o 0 . . o o
o o 0 o o . . . . o o O o o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C
---

Fran .den he a zonens länder

Charmanta naturbilder, skildrande tropikernas växt-p och djurvärld.
YTTERST slaivÄRDA BILD!

 

 

-
" - Sueees
s d Amerikansk ..
,  E osensationsfilmo ofåi-lialååla
. Q Q

 

 

 

 

 

 

 

.RLDSMÄSTERBBUTTÅBEN

ISSELOF

(Besegrad) "0000

   

 

av:
DRAMATISK EPISOD UR DEN FRAMSTÅENDE BROTTAR-ENS LIF 0....
0
et så kallade "Ryska lejonettC är en
championbrottare, hvilkens oer-
hörda framgångar man ofta hört
omtalas. Hans uppträdande i denna
bild är en värdefull lektion för alla
amatörer inom brottnings-sportens område.
Sålunda presenterad för publiken se vi
honom plötsligen såsom hjälte i ett spän-
nande äfventyr. Under passerandet genom
en stor arbetarstad blir nämligen den fram-
stående brottaren utmanad af en arbetare.
Kampen blir på bestämdt ställe och på den I
öfverenskomna tiden är "Ryska lejoneta
besegrad. Under striden har den rike
championbrottaren dock af sin enkle mot-
ståndare fått en god fingervisning för den
absoluta segerns ernående. De blifva där-
för goda vänner och följas åt till arbetarens
hem. Då "Ryska lejoneta ser fattigdomen,
som omger hans mästare, tager han upp
sin plånbok och utskrifver en check på en
0 betydande summa, hvilken han i all 0
å.. enhelhet öfverlämnar, därigenom 
.... beredande lycka och glädje ...-
...QQ i det fattiga hemmet. .gg-Q
00.000. .:00000
000000... - .0. 00000
.0 . :0.0.0. - ...g-00 00
00 0.0.0 0. .00 00
00000 0 -- y 0 000000
..-.... Enastående Sevärdhet . ...QQQQ

En munter bröllopsiest.

Våldamt skrattretande.
Gästerna vänta på bruden och brudgummen och högtidligt går tåget till kyrkan, men

efter vigseln går det löst med upptågen; det ena galnare än det andra. - Bilden är alltigenom
så smittande skojfrisk att ingen kan hålla sig för att skratta.

--;
Måndagar och Torsdagar nytt program.

Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.
Eftertryck af programmet förbjudas.

 

Stockholm 1911, Stellan Ståls Boktryckeri

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain