#4719:

PROGRHM

 

 

 

 

 

 

 

 

Episod från

En försumlig moder.

I familjens villa vid hafvet.

En sommarutiiykt.

. Modern är alltför upptagen af
sin intressanta bok för att
kunna ägna sitt barn någon
uppmärksamhet. .

o. Far och dotter pä promenad.

6. Ministern gör sin uppvaktning.

7. Afven fadern försummar sin
ndotter.

8. Ofverlämnad ät sig själf.

9. Barnet leker vid stranden.

ewwf

 

 

KONSTFILM

 

 

fverrashad
af tidvattne-t-l

strandbadet.

10. Uttröttad efter leken hvilar
barnet sig pä klippan.

11. Insomnad.

12. Tidvattnet stiger.

13. Väckt ur slummern af böljorna.

. Föräldrarne sakna sitt barn.

10. Man söker förgäfves.

16. Utan utsikt till räddning.

17. En lycklig slump.

18. Bäddningen.

19. Ater hos föräldrarne.

. En välförtjänt läxa.

 

 

 

 

 

 

 

ITALIENSK KONSTFILM!

Skön Kuniguncla

Det är frän en af de stora hoffesterna under den gyllene
medeltiden, som vär skildring förskrifver sig. En enastående prakt
karaktäriserade dessa fester och intet medel eller kostnader skyddes

för att göra dem sä rafiinerande som möjligt.

Skön Kunigunda,

en intrigfull och bortskämd prinsessa, läter för att roa sig och sin
omgifning sin uppvaktande kavaljer utsätta sig för ett lifsfarhgt

vägspel.

Den unge riddaren visar dock sitt förakt för prinsessan

och gifvande henne en lämplig tillrättavisning lämnar han skäde-

platsen.

STORARTADT MEDELTIDSDRAMA!

 

l och riddaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o.. o.. z . , : o..
2-, MUSIK -
c.. I o.. z . . : o.. O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Världsattraktion I
IllllllllllllIllllllllllllllllllllll

"ll

:: Spännande Indian-1....
Il och Cowboydrama
:= Ufspeladr med den
I. hurtighef Och rea-
:: lism, SOm endast
II 

AH-ärlt-.iaaf-rnaeH-einer;---meow-
boys och de ame-
rikanska skådespe-
larne .tillsammans
kunna åstadkomma.

Pr "rierosen

 

å-
H

   
  

:f


I
H

. Jim Maxton, en välbärgad ny-
byggare, i sitt hem.
. En vacker farm.
ILilla Alice sin faders solsträle.
Flickan är försvunnen i skogen
Upptagen af indianerna.
. I indianlägret.
Den lilla blir omhuldad.
aPrärierosena allas gunstling.
Unge Maxton, Alices broder,
låter kungöra att den, som
kan återföra hans för många
är sedan försvunna syster, har
en stor belöning att vänta.
OoWboyn John erbjuder sig
hemföra den saknade.
11. aSvarta örnena äger hemlig-
heten.
12. Cowboyn John och aSvarta
örnena göra en hemlig öfver-
I enskommelse.

wwswgeww

10.

 

 

.I L J
f q 4 x
isf I raggj

l .
s fil :få

l
fl.

c,
1
f.
li:

   
 

Öden och äfventyr ur nybyggarnes lif.

13. Pä väg till indianlägret.

14. Ett godt emottagande.

15. aPrärierosena fär reda pä sin
härkomst.

16. Flykten planlägges.

17. En list. I

18. Indianerna sakna sin skydds-
ling.

19. Glädjen störes.

20. Postvagnen förföljes af indi-
anerna.

21. En häftig kalabalik.

22. Maxton låtsas som död.

23. Till blockhuset för att tillkalla

hjälp.
. Indianerna förföljas.
Uppllunna.

. Andtligen räddad.

27. Bror och syster ofamna hvar-
andra.

 

 

       
  

-I-
I .

En hämnd at svartsjuka.

Komisk scen af MAX LINDER.

M" Oemotstàndligt skrattretande. "w

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.

av Måndagar aah Torsdagar nytt program w

Publiken ombedes att använda den plats, hvartill biljetten gäller.
Eftertryck af programmet förbjuda.

 

Stockholm 1911, Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain