#4712:

.- PROGRAM w

 

 

Populärvetenskaplig bildserie.

I Några lättfattliga I

Elektriska experiment

oB s..I NV sERIE!

Vår nya serie fortsätter här sin undervisande roll med en intressant studie öfver elek-
triciteten.

Vi se först den statistiska elektriciteten, d. v. s. den som framkallas genom gnidning, ut-
öfva sin kraft på flädermärgs-kulor, fjädrar och pappersbitar - framställandet af positiv och
negativ elektricitet samt huru dessa verka sinsemellan -- och till slut underbara experiment
med Volta elektrofonen och det elektriska klockspelet etc. etc.

WWW

Amerikansk konstfilm och
dramatiskt mästerstycke
af världsmärket

term på hatvet.
term i hjärtat 1

Ett sannt konstnärlig och
mäktigt gripande framställning.

 

 

l hufvudrollen den vackra skådespelerskan Miss Dorothy Neckson.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vid hafsstranden. 19. En ny kärlek.

2. Två lekkamrater. 20. Oväntad hemkomst.
3. Till sjöss. 21. Svartsjuka.

4. Afskedet. 22. Vid hafstranden.

5. 10 är senare. Äterihembyggden. 23. I ängslan och oro.
6. Barndomsminnen. 24. Visshet.

7. Den spirande kärleken. . 25. Uppgörelsen.

8. Från lek till allvar. 26. Försmådd.

9. wI-Iafvet är mitt vittnet). 27. Vid den älskades sida.
10. Trolofningen. 28. Åter till sjöss.

11. Ensam med sina tankar. 29. Rivalerna.

12. Ett rop från hafvet. 30. Vansinnig.

13. I kamp för lifvet. 31. Den gamle fiskaren.
14. Räddningen. 32. Brefvet.

15. Hos goda människor. 33. Samvetsförebråelser.
16. Tillfrlsknandet. 34. Välförtjänt straff.

I 17. Ut på långtur. 35. När böljorna slå mot stranden. I
I 18. Ett erbjudande af tacksamhet. I
I O Q O C . . . . O O Q O O
O O I O
O O
O O O I
.0. M U S IK .0.

o o : . .: o o
oo O oo oo O oo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rån ltpa Zeelands kust

Imponerande naturseenerier.

Kinematografi i färger.

Turisten färdas ömsom i båt öfver af höga berg fullständigt inneslutna sjöar, ömsom
i vagn genom skogiga och grönskande alléer eller till fots bland de himmelshögt belägna
glaciärerna samt njuter af de underbara utsikter, som upprulla sig under denna pittoreska färd.

AMERICAN
KINEMA

Nytt storartadt äkta Wild
West drama!

..- .A-

En cowboys
  svartsjuka

Med typiska och pittoreska scener
ur lifvet i Mexiko samt en ursinnig
kapplöpning på

vilda tiurar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enastående effektfullt. I

 

 

 

Den första scenen visar oss en ursinnig kapplöpning på vilda tjurar,

hvarvid segraren Bob lyckönskas af ranchmannens dotter. i

I Cowboyen Sanchez, som är svartsjuk på Bob. beslutar sin rivals under-
gång och Bob blir, tack vare motståndarens samvetslöshet, anklagat att ha
spelat falskt samt bortjagad.

Han vill dock ej aflägsna sig utan att först ha återsett den oskyldiga
orsaken till sin olycka samt sänder henne därför en biljett med en ung
tjänstflicka. Sanchez spionerar på henne, följer efter, uppsnappar biljetten
samt binder den lilla budbärerskan och lämnar henne ensam i en hålväg.
Nu ändrar uslingen brefvet och utsätter en annan mötesplats samt lockar
på så sätt den unga flickan i en snara.

Den lilla tjänstflickan, som återfått medvetandet och lyckats befria sig,
skyndar hem för att underrätta om den fara, som hotar hennes matmor.
Tjänare och cowboys kasta sig i sadeln och ila till hennes hjälp, men Bob
har förekommit dem och är nu inbegripen i strid med sin motståndare.
De komma lagom för att rädda den tappre tillbedjaren7 som erhåller sin
älskades hand.

 

 

 

 

Kalle shulle ha lllatsch men
lurade hela faderullan

Sprittande muntert.

h

Måndagar och Torsdagar nytt program..V

Zl! Rätt till ändringar af programmet förbehålle.
[2 Publiken ombedes vördsamt att använda den plats hvartill biljetten gäller. I:

 

Eftertryck af programmet förbjudas. Stockholm 1911 Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain