#4711:

I Program
fl-l -

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Helföreställningsbild

ästerkupp   n
m

affiall .
liga

   

Storslaget lytterst spännande
detektivdrama framställdt i 3
afdelningarE och l00 tablåer.

Första aidelningen.
. En ulf i färakläder.

 

. Fest hos bankiren.

. Ett oförsiktigt skämt.

. En kupp planlägges.

Förberedelserna.

. Ett obehagligt sammanträffande.

Segerglädje..

Bankiren anhåller om privatdetektiven Dr. Nickolas hjälp.

ppsmmmwww

Husvisitationen.

10. Arresteringsordern

11. Rädde sig den som kan.
12. Dr. Nickola besöker stortjufven i dennes eleganta väning.
13. Ett misslyckadt försök.
14. Genom lönndörren.

15. Flykten.

16. Med expresstäget.

17. I säkerhet

18. En mystisk person.

19. Detektiven i arbete.

20. På. lif och död.

21. Demaskeringen.

I 22 Ett godt kap.
23. I förbrytarehälan.
, 24. Detektiven i sitt arbetsrum.
25. Doktor Watson.
26. Förbrytarekungen besöker Dr. Nickola..
27. "Handen på. bordet."
28. Betjäntens bragd.
 29 Afväpnad.
30. Polisen ingriper.
i 31. Förbrytarekungeni bojor. i i
32. Ett vredgadt ögonkast.

33. Ett hotl om hämnd.

Andra aidelningen.

34. Stortjufven i fängelset.

35. På. fängelsedirektörens kontor.

36. Genom en .egendomlig tillfällighet lyckas den fängslade
komma i förbindelse med sitt band

37. Flykten.

38. Den utlofvade hämnden planlägges.

39. En list.

40. I det gamla huset.

41. Förklädd till kvinna.

42. I lifsfara.

43. Räddningen.

44. Mot nya äfventyr.

45. En besvärlig förföljare.

46. Detektivens bundsförvandt.

47. En upptäckt.

48. Dödsiienderna.

49. List mot list.

50. Dr. Nickolas plan.

51. Bakom fällda rullgardiner.

52. En kraftmätning.

53. Tiden är inne att äter göra en mästerkupp.

54. Detektiven lämnar sitt hem.

55. Hos stortjufven.

56. En kula som tog.

57. Skadeglädje.

58. Antagonisterna mötas.

59. Ofverlistad.

60. I polisens väld.

61. Fyndet visar sig vara värdefullt.

62. En order.

63. Förbrytarekungens makt synes vara bruten.

64. Till välförtjänt straff.

Tredje afdelningen.

65. Miss S., förbrytarekungens kvinnliga medhjälpare hos
chefen för utrikesdepartementet.
66. Ett svepskäl.
67. Ensam i ämbetsrummet.
68. Det hemliga dokumentet.
69. Maffian i sitt hem.
70. Planen.
71. Följande dags morgon hos utrikesministern.
72. Ett utprässningsförsök.
73. Det anonyma brefvet.
74. Tjänsteskrifvelsen.
75. I förtviflan.
76. Hos Dr. Nickola.
77. En bön om hjälp.
78. Förberedelserna till en ny dust med Maffian.
79. Besöket hos tjufven.
80. Afslöjad.
81. En bundsförvandt.
82. Man ackorderar om lösensumman.
83. Dagen dä penningarne skola utbetalas.
84. Detektiven instruerar sin medhjälpare.
85. På. mötesplatsen.
86. Förräderiet, som ej var oförberedt.
87. Kontanterna räknas upp.
88. Ofverfallet.
89. Den uppgjorda hämndplanen sättes i verkställighet.
90. Den mutade betjänten utför sitt uppdrag.
91. I sista ögonblicket.
92. Räddningen.
93. Bofvarne öfverraskas.
94. Arresteringen.
95. I-Ios utrikesministern.
96. I ängslan och oro.
97. Dokumentet äterställes.
98. Maffians liga är sprängd.
. 99. I rättvisans händer.
100. Dr. Nickolas triumf.

.

I

 

Eftertryck af programmet förbjuda. Stockholm 1911, Stellan Stäls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain