#4691:

.Senaste uärldsnytt!!

athé- ournalen

 

 

   

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

I (Lefvande tidningar) I

lllutrerar på ett briljant sätt senate

händeler af vikt och intrese från hela

 

världen. f- Nyheter hvarje vecka.

BlLDsERlE

118

OBSJ OBSJ i
N YH E TER!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i SidensmugglaregsI
fosterdotter

Huru en ung flicka, om genom ett omildt öde råkat i ett

smugglarebands klor, genom en ädel och modig handling

öfverlämnade smugglarne åt rättvisan och på samma
gång fann sin egen lycka.

 

 

1. En kärleksidyll. 12 En ojämn strid.

2. Pliktenl kallar. 13. Smugglarens dotter hör ett rop från

3. Tjänsteorder. skogen.

4. Pa spaning efter smugglare. 14. Vid den älskades sida.

5. Roberts gömställe. i 15. Kvinnolist.

6. På. natten söka smugglarne forsla 16. Rapporten till tullstationen.
sidenvaror öfver gränsen. 17. Ett försåt.

7. Vid den gamla kvarnen. 18. I smugglarnes näste.

8. Morgonen gryr. 19. Lockad i en fälla.

9. På. de smala skogsstigarne. 20. I rättvisans händer.

10. Yid den gamla kvarnen. 21. Hos konvalescenten.

11. Ofverraskade af gränsvaktaren. 22. Kärlekens belöning.

 

 

 

Sultanens ai Pahang giftermål med
dottern till sultanen al Perak

(Malajiska arkipelagen).

Mötet mellan de båda trolofvade, hvilka anlända i präktiga, blomstersmyckade
båtar, äger enligt häfdavunnen sed rum efter solnedgången på den insjö, som utgör
gränsen mellan deras respektive länder.

Brudgummen kommer omgifven af höga ämbetsmän för att hämta sin brud.

De nygiftas kortege uppnår slutligen palatset, ledsagad af de förtjusta och glada
undersåtarne och festen afslutas med en landtlig måltid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se i W
MUSIK m
E

 

 

 

 

 

 

   

   

KONSTFILM S. C. A. G. L.

en skönaat bem

Drama af Grillet.

Gripande bild ur lifvet.

Personerna:
Rivalen ......................... .. Fru Robinne
(vid Comédie Frangzaise)
Lille Lucien ................... .. Lilla Maria Fromet
Jeanne Desroohes  Fru Raynel
Robert Desroches .......... .. I-Ierr Kemm I .-

Några undertitlar:
Den lile Luciens namnsdag.
Den, om intagit hans moders plats.
Pappa gåfva.
Gossens gafva till in pappa.
En dålig nyhet.

Bref N:o 1.

Eftersom jag ej kunnat utverka din förlåtelse sedan vår
skillsmässa, så. ber jag dig att åtminstone sända mig lille Lu-
cien på. ett besök. Jag vill gratulera honom, jag också., på.
hans namnsdag.

Bref Nzo 2.

KÄRA MAMMA!
Kom genast är du snäll, pappa befinner sig i högsta fara.
på. grund af min oförsiktighet. LUCIEN.

   
  
  
 

   
  
 

 

 

 

 

 

 

.I I.
Il-ll
lll-II American Kinema lll-ll

 

Pappa mot sin vilja

WR Högst roande lustspel! W

En ung man har stämt möte med sin fästmö klockan half fem vid Parkgrinden i
staden. När han gär igenom parken, fär han se två. små. barn, hvilkas respektive mammor
för ögonblicket hälla på. att förbinda en liten flicka, som slagit sig, och som af denna an-
ledning lämnat sina smättingar utan tillsyn.

Vär hjälte, som afgudar barn, slär sig ner hos de båda. smättingarna och förströr dem
så. godt han kan, men tiden lider, och han mäste skynda sig för att hinna till mötesplatsen
i tid. Men en vakt tror, att han ämnar öfverge ssina barns och befaller honom taga dem
med sig. Trots sina protester föres han jämte de bägge barnen till polisvaktkontoret.
Under vägen dit möter han fästmön, som vid detta oväntade faderskap känner sig sårad
af den älskades otrohet.

Till slut samlas alla på. polisvaktkontoret, där saken fär sin förklaring. Mödrarna
återfå. sina barn, de bada älskande försenas och vakten får en grundlig och välförtjänt skrapa.

Måndagar och Torsdagar nJytt Jprogram.

:11: Rätt till ändringar af programmet förbehålles. El:
I: Publiken ombedes vördsamt att använda den plats hvartill biljetten gäller. :I

 

Eftertryck lf programmet förbjuda.. Stockholm 1911 Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain