#4690:

Ensam.

Aloeskörd på Mauritius

(Sydafrika).

Intresantaste industribild!

Aloerna äro stora trädliknande och greniga växter med tjocka och köttiga blad.
Efter skörden torkar man den ur bladen utdragna fibern. Sedan sändes den till
Europa för att användas vid tillverkning af tågvirke.

Dessa landtliga scener upprullas i en bergig och vild trakt.

= KONSTFILM =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den förtrollade

 lÖltspelaren
F a fa r i  a . =

SAGOSPEL AF
GASTON VELLE.

Belyande vackra scener framställda 1

naturliga färger.

 

I hufvudrollerna:

Florine ............. .. Fröken Bertha Bovy.
(vid Comédie Frangaise)
Fafariiia ........... .. Herr Hamilton

Detta vackra sagospel, som förhöjes genom Berthe
Bovys talang och könhet, är historien om en stackar
prinsesa, hvilken hindras af sin obarmhärtige far,
konung Castaiiol, från att få den hon älskar.

Prinsessan är kär i flöjtspelaren Fafarifla, men kungen vill endast gifta
bort henne med en prins. Lyckligtvis har kammarherre Louskador medlidande
med den stackars Florine och förhjälper henne till ett möte med Fafarifla.

(lasta-fiol har emellertid fått vetskap om deras djärfhet och svär att straffa
de brottsliga. Dessa beskyddas dock af féen Melusina, hvilken försätter
konungens tofflor i en så vild dans, att det är omöjligt för honom att få dem.
på sig. Han afstår dock ej från sin hämnd, och prinsessan blir fånge i slottet
För att förljufva hennes fångenskap, förvandlar Melusina Fafarifla till en fågel,
som hon kan ha hos sig både dag och natt.

Konungen, som är förvånad öfver prinsessans undergifvenhet, anar hur det
förhåller sig och vill döda fågeln, men straHas för sin elakhet af féen, som
spärrar in honom bakom ett järngaller.

För att återfå sin frihet samtycker Castafiol så småningom till de ungas

III I i II
ärlek och tennis

En lutig friarehitoria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i Vid tennisspelet blir Arthur häftigt förälskad i sin vackra kusin Rosa och gör
vid ett passande tillfälle sin kärleksförklaring. Får dock ett bleklagdt nej. Men kär-
leken gör honom uppflnningsrik och sedan den unge mannen förvissat sig om sin
blifvande svärmoders bistånd, iscensättes en lustig komedi, som ändtligen skulle
bringa skön, Rosa till att inse hvilken hurtig och präktig ung man den försmådde
egentligen var och slutligen ge honom sin hand.

...Og-O..0:0.":00O..I....O-O..IOOg-.OOOCu-.g-...IO
Ib

å-f  å M USI K å  "i-l
....... å å,.0.....-.....OOO.: å ....... å

 

 

-a

I Spännande sensationsdrama!

lelt för de 
Hm erik anska
dollars

Detta bevingade uttryck måste besannas vid många
tillfällen i lifvet. Vår bild, en sannsaga från det
vilda. lifvet i Västern, är ett bevis både för och emot

riktigheten häraf. t
-.
I-J

 

I:

 

 

     

u 1. Redaktörsbytet.
2. wMayor of the cityw besöker tidningschefen.
3. Ett misslyckadt försök.
4. Någon tid efteråt.
5. En morgonpromenad.
6. 0fverfallen af Iandsstrykare.
7. Ett par välriktade slag jaga banditerna på flykten.
8. Räddaren ledsagar den unga damen hem.
9. Presenterad för onkeln.
10. Ett obehagligt återseende.
11. Förnyade mutningsförsök.
12. En hedersman.
13. Besöket på redaktionen.
14. Det komprommetterande brefvet.
15. Ett sista försök.
16. På den illa beryktade krogen.
17. Hämnd planlägges.
18. Villiga medhjälpare anskaffas.
19. På eprivatkontoreta.
20. En osedd lyssnerska.
21. För att varna sin räddare.
22. De maskerade männen.
23. 0fverfallet. I
24. Den afväpnade Ibortföres i sporrsträck.
25. Skyddskåren alärmeras. w
26: l skogens skydd. i
27. l sista ögonblicket.
28. Antagonisterna stå åter ansikte mot ansikte.
29. Bortjagad.
30. Kärlekens första kyss.

 

 

 

B :I

Gapskratta inte Pettersson!

 

eller
Ett äfventyr på hotellet.
Se och le!

 

 

Måndagar och Torsdagar nytt program.

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.
Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm 1911, Stellan Ståls Boktryckeri

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain