#4686:

PROGRAM

Till Dam ask us

IN TRESSANT
OCH VA CKER RESEBILD

 

 

I En ovanligt munter detektivhistoria är lustspelet I

Winter

 

mot

Nick Winter

 

 

 

n rik tafvelsamlare, Dupont, mottager en dag ett så Foffattadt
lydande bref: ))Min herre: Ni har i Eder ägo en dyr- af
bar tafla af Corot. Mellan kl. 11 och 1 inatt kom-
mer jag att införlifva denna tafla med mina egna GERHRI)
samlingar. Crinehman, gentlemantjufm

Slagen med häpnad och på samma gång öfver-
tygad om, att den förslagne skälmen på något sätt
kommer att utföra sin plan, tager Dupont sin till-
iiygt till detektiven Nick Winter, som är den ende,
som bäst kan upptaga kampen med den listige.

Han döljer detektiven i det rum, där den dyrbara taflan
står uppställd på ett staifli, utan att ana, att han just fört in
i fårahuset en ulf i fårakläder. Saken förhåller sig nämligen
på. följande sätt: Den knipsluge Nick Winter har lyckats få
tag i det för detektiven afsedda brefvet, hvarpä han med till-
hjälp af en sömngifvande cigarett försänkt denne i en djup
slummer. Sedan har det varit en för honom jämförelsevis lätt
sak att maskera sig såsom Nick Winter och att idenna skep-
nad föra den stackars Dupont bakom ljuset.

På bestämda klockslaget försvinner taflan, men den verk-
lige Nick Winter har under tiden vaknat, hvadan Dupont till
sin gränslösa förvåning finner Nick Winter i strid med Nick
Winter, då han vid midnattstid gör en rond bland sina taflor.

Behöfva vi väl tillägga att spelet för denna gäng är för-
loradt för den förslagne agentlemannenw?

= I 35 graders höld =

Bilder från Odessa

En säregen naturmålning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna fllm visar oss ett till synes verkligt polarlandskap, som svagt belyses af vinter-
solen. Man vore frestad att tro att hela detta sceneri är en ur bTusen och en natts hämtad

fantasiskapelse.

 

tt äfventyr under
Weddingtrippen

Oemoitståndligty skrattretande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i: Amerikanskt II;

 

 

P Jensationsdrama

 

 

Ur New York-detektiven
Frank Greys memoarer

Spännande ! M edryckande !

1.

En New Yorks-bankir på sitt
privatkontor.

2. Ett utprässningsförsök.
3.

Frank Grey, New Yorks
skickligaste privatdetektiv
tillkallas.

. Detektiven ger sin instruk-

tion.

. Ett konvolut utan pänningar.
. 1 afvaktande på händelser-

nas gång.

. En osed-d iakttagare.

. Bandets håla.

. En öfverraskande upptäckt.
. Förklaringen.

. Bankiren i skurkarnes våld.

 

 

. Frank Grey i sitt arbetsrum.

. Ett meddelande.

. Förklädda som kineser.

. Till nästet.

. Ett räddningsförsök.

. Inspärrad.

. Mötet med bankiren.

. En list.

. Frank Grey ansikte mot an-
sikte med banditernas höf-
ding.

. Äter i frihet.

. Bomben.

. Förfelad verkan.

. Sista försöket.

. I rättvisans händer.

 

AMERICAN KINEMA

Så luklas en nallsviranle äkta man 4

Högst roande lustspel.

Herr Smith, som är en oförbätterlig nattsvirare, har just lofvat sin äkta hälft att
för framtiden bättra sig. Men detta löfte tyckes det ej vara mycket bevändt med,
ty den stackars fru Smith får vänta, tills klockan blir både ett och tvåI på natten,
lutan att hennes man höres af

Slutligen förlorar hon tålamodet och beslutar att gifva sin man en hälsosam läxa,
hvadan hon kläder ut sig till en till tänderna beväpnad karl. I denna förklädnad in-
väntar hon så den skyldige. i

Vid sin återkomst fram på. småtimmarna tror sig herr Smith utsatt för ett rån-
mordsförsök samt tager förskräckt till iiykten. Sedan han något sansat sig, går han
efter polis. Saken utvecklar sig emellertid ej precis som han ltänkt och det är först
sedan kan heligt och dyrt lofvat att aldrig mera vara ute om nätterna, som han
ändtligen får återvända hem till sig.

 

 

Måndagar och Torsdagar nytt program.

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.
Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvarilll hiljetten gäller.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm 1911, Stellan Ståls Boktryekcri

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain