#4666:

PROGRAM I

 

 

WWW

 

 

 

FÖHBHYTAHEKUNBEN

Professor Moriartys,

chefen för den farliga
tjutliganfThe blacli
Hand", bedrifter.

 

 

 

o Storslaget och ytterst spän- z
nande detektivdrama fram- .4.
ställdt i 2 afdelningar och

60 tablåer.
AFDELNING I. AFDELNING II
1. En ulf i fårakläder. 31. Stortjufven i fängelset.
2. Fest hos bankiren. 32. Fängelsedirektörens kontorstädas.
V 3. Ett oförsiktigt skämt. 33. Genom en egendomlig tillfällighet
4. En kupp planlägges. lyckas den fängslade komma i
5. Förberedelserna. förbindelse med sitt band.
6. Ett obehagligt sammanträffande. 34. Flykten. r
7. Segerglädje. 35. Hämnden på Harrington.
8. Detektiven Harrington tillkallas. 36. En list.
9. Husvisitationen. 37. l det gamla huset.
10. Arresteringsordern. 38. Förklädd till kvinna.
11. Rädde sig den som kan. 39. Harrington i lifsfara.
12. Harrington besöker stortjufven i 40. Räddningen.
dennes eleganta våning. 41. Mot nya äfventyr.
13. Ett misslyckadt försök. 42. En besvärlig förföljare.
14. Genom lönndörren. 43. Detektivens lille medhjälpare.
15. I järnvägskupén. 44. En upptäckt.
16. En mystisk person. 45. Dödslienderna.
17. Detektiven i arbete. 46. List mot list.
18. På lif och död. 47. Detektivens plan.
19. Stortjufven infängad. 48. Bakom fällda rullgardiner.
20. Moriartys källare. 49. En kraftmätning. o
21. Detektiven i sitt arbetsrum. 50. Detektiven lämnar sitt hem.
22. Doktor Watson. 51. Hos stortjufven.
23. Professor Moriartybesöker detek- 52. En kula som tog.
tiven. 53. Skadeglädje.
24. wHanden på borden). 54. Antagonisterna mötas.
25. Betjäntens bragd. 55. Ofverlistad.
26. Moriarty afväpnas. 56. l polisens våld.
27. Arresteringen. 57. Ett värdefullt fynd.
28. Förbrytarekungen i bojor. 58. En order.
29. Ett vredgadt ögonkast. 59. Moriartys makt är bruten. 0
30. Detektivernas detektiv. 60. I-Iarringtons triumf. I

WW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o.. g o: : o .: 0.0 g 0.0
o o I o o
0 MUSIK 0
o o . . o o

0.0 0 :o . . 0 o 0.0 0 0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Slottet .  
N euschwanstelns
omgifningar

Hänförande vaclira natur-

höglandet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II scenerier från det bayerska

 

 

ADOPTIVBARNET 

p..

i ärenden.

Arlighet.

Rörande vacker bild ur lifvet

. I fru de Carlies blomsteratelier.
2. Den lilla springflickan sändes ut

En upphittad plånbok.

- Kinematografi i färger! - :00
O O O

Hos kommissarie Bernard.
De bästa rekommendationer.
Adressen.

Den fader- och moderlösa.
En god gärnings belöning.
Adoptivbarnet.

PPPOTIQSFIPP

H

20, 000 francs
-.- en hustru

eller på äktenskapsbyrån Passerieux.

Stormande munter historia med "en glädjande öfverrakning"
I mot lutet.

 

 

 

Måndagar och Torsdagar nytt program.

Rätt till ändringar af programmet förbehålle.
Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eftertryck af programmet förbjudas. Stockholm 1911 Stellan Stål-3 Boktryekeri

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain