#4656:

En storstads modärna
hamnbyggnader

Instruktiv bild!

 

 

 

i ..-
I- L-I -I-

mmm I
mmm-.-

 Doktorinnan J
ll
l
I

 

 

   

Ur en ung Kvinnas lifshistoria
Gripande skildring

1. Doktor X:s mottagningsrum. -

2. Fru X emotta er bref fran n ......

afvisad beundgrare. a e I I I 
3. Den försmådde friaren an- ..-

håller om ett möte. .O
 Brefvet brännes. 0
I. I ängslan och oro.

O
O
O
I
. ,

4

5

6. Vid den bestämda mötesplatsen
7. Väntan förgäfves.

8. Det falska telegrammet.

9. Doktor X reser bort.

10. Den försmådde besöker fru X.
11. En pinsam téte-à-tete.

12. Hotfullt uppträdande.

13. Doktor X återkommer.

14. Situationen tillspetsas. Q
15. Hennes sista ord.

 

 

 

 

BÅRNHUSBÅRN l PARIS

En enastående vacker och näpen bild. Af största intresse.

 

 

 

 

:l   s MUSIK

 

 

== Biörni Kt ==

Åpå Malaccahalfön

Biografbild i färger från
iirman Pathé Freres.

 

I.. T" "A Björnen uppträder tämligen talrikt i Malaooahalföns bergs-
trakter. Vi se å denna film, hurusom jägarne tidigt på morgonen
begifvit sig ut för att söka björnspår. De lyckas snart finna ett
färskt sådant. Björnen, som vädrar faran, kastar sigi en flod
för att undkomma sina förföljare. Jägarna låta emellertid ej lura
sig och inom kort tvingas björnen att taga sin tiltiykt i ett träd,
hvarpå han med ett välriktadt skott fälles till marken.

 

KoNsTl-ILM

Första rangs sensationsbild!

   

Spännande Kärleksdrama
från! Västerns vildmarker

 

framtälldt i 30 afdelningar.

.p Uppfostrad hos indianerna- 17I Upptäckta af indianerna.
I ,,Wh1te Swam hor sin lifs- 18. En Ojämn Strid.

historia berättas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. I indianlägret. - 15. I daggryningen. i
2. Den Vackra, wwhlte SWELIlv.  Flykten fortsättes.
i3
4
5. Beundrad och omtyckt af alla. 19- Fängslafle-
(f). Till källan för att hämta vatten 20. Läger for natten.
7- Mötet med 1Knäppern- 21. sWhite Swam sliter trapperns
8. De älskande besluta att fly bojorI
q gllllsarämans" 22. De älskande lyckas fly.
.. 1 s ogs. U., -
10. Indianerna sakna aWhite  Til-1,1 firappems stuga. i p
Swank 24-. Hofdlngen saknar szfnte
11. Indiankvinnorna söka den Swans-
saknade. " 25. Kamp 1 skogen.
12. För att förfölja de Hyende. 26. Efter stormen.
13. Hvila efter en ansträngande V27. I-Iotande moln.
dag. 28. Ett lömskt öfverfall.
14.. Trappern vakar medan sWhi- 29. På. lif och död.
I te Swans sofver. 30. BortJagad.
i l 1:---
I yI I - I I I
.1 Akrobatbild i naturliga
,, ,, färger. .
Häpnadsväekande pres-
tationer.
.- Rätt till ändringar af programmet förbehålles. .-
. o t
g. Mall dual UB [HS audi .Ilyl Illllllialll .
. . .. I
m Publiken ombedes vänligast att använda den plats, hvartill biljetten galler.

 

 

 

 

 

 

 

Eftertryck af programmet förbjuda, I? Stockholm 1911, Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain