#4650:

KoNsTF-lLivl

n in Burn n  
Annsnlsnm  Q

en un ins Inn

Gripande kärlekshistoria
bearbetad efter Dickens,
ll spelad af Barker. ll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, En ung förmögen man vid namn Steerford begagnar sig af sin släkt- a-
skap med den fattige fiskaren Pagotty, för att mot äktenskapslöfte förmå
dennes dotter, Little Emllv att öfverge sin far och följa honom till London.
I.. Han öfverger snart den stackars flickan-och lämnar henne ensam i den I..
stora" staden. Vi se henne förtviflad begråta sitt felsteg och den lyckliga

tid då hon var förlofvad med den unge sjömannen Ham. Sedan hennes

far anställt fruktlösa efterforskningar, erhåller han ett meddelande från

Little Emilys väninna Marthe, hvilken upptäckt den öfvergifnas vistelseort

och omtalar den för fadern. Denne skyndar sig att sluta den ångerfulla

dottern i sin famn. Steefords lik kastas af vågorna upp på stranden.

De världsberömda Fontä-
nerna, dammarne och parti-
anläggningarne i Versailles

samt en rundtur genom de praktfulla salarne i
f slottet byggdt på, Ludvig XIV befallning och
som äfven varit Ludvig XV och XVI residens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN VERKLIG PRAKTBILD!

 

 

   

Konstnärlig färgltinematograli!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:o o: oo oo 00 00

o eb . .i
0 0 , MUSIK 0 0
:o o: :o e: :o o:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se OST- se
INDUSTRI

 

 

ournalen

 

fal-hå-

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

I (Lefvande tidningar) I

Illustrerar på ett .briljant sätt senaste
händelser af vikt och intresse från hela
världen. --- Nyheter hvarje vecka.

BILDSERIE

=  146

OBSJ . 055.!
NYHETER!

 QQQQQEQEQEQQSQQQQM

Vårb lo m m or
 Prambnd i naturliga färger. 

Vi se har till en början blommande körs-
bärs- och äppelträd; vidare hela rabatter Q Q

 

 

 

 

 

 

 

C: med penséer, hyacinter, tulpaner, pioner,
rododandron m. fl. blommor, som det är en
sann ögonfagnad att se på.

Q . Q
EQQQQQQQQÅQQQQQÅQ

 

 

Måndagar och Torsdagar nytt program.-

Rätt till ändringar af programmet förbehålle. 1-

Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm 1911, Stellan Ståls Boktryckeri

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain