#4649:

.Senaste världsnytt!

ethé- ournalen
L-n-Tq "nn-"unn-

vI (Lefvande tidningar) I

Illutrerar på ett briljant ätt senaste
händelser af vikt och intree från hela
världen. .- Nyheter hvarje vecka.

- BILDSERIE

I 125 .
055.! oss! .
NYHETER!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plikten framför al

Ur en ung officers lefnadshistoria.

Mästerligt spel. I Många spännande och gripande moment.

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. På fästningsvallarne.
2. En fiendtlig spion.
ga 3. Ofverraskad af bevakningen. å:
 4. Flykt för lifvet. i 
m få! 5. I skogssnåren. (få ÅS
 6. Räddad genom list. 
 7. På väg till Europa. 
ax ax 8. Guvernörens bjudning. ax ax
 9. En kärleksförklaring. 
- - - - 10. Viktiga underrättelser. - - " -
 - 11. Det hemlighetsfulla telegrammet. 
as 12. En öfverläggning. ÅS
I.. 1.0! 13. Ett mystiskt besök. (Ä få!
 14. Hemligheten utbjudes. 23 3.?
15. Ofverenskommelsen.
16. Från högkvarteret.
17. Ett närvspännande äfventyr.
18. I väntan på agenten.
19. Hemligheten skall yppas.
20. Spännande ögonblick.
21. Ett djärft försök.
22. Biljetten.
23. Ett afböjande svar.
24. En afbön.
25. Mötet.
26. Mobiliseringsordern.
27. Plikten framför allt.
28. Kriget har brutit ut.  - f - .ef
29. Bland de sårades antal.
30. Ett sista återseende.
: o o: o o o o : o o:
O O
- - MUSIK - -
I O
O O O O
. O O . O O I O . O O .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ninni nm tillverkningen al Manillahaltar

(PHILIPPINERNA),

Dennna ytterst intressanta industribild viar os huru

 

 

 

Manillahattarna förfäraigas.

Först skördas den härför afsedda växten, ett slags Bambu. Bladen skäras i två delar
och sedan i fina remsor. Sedan dessa glättats och doppats, kokas och torkas de. De äro nu
färdiga för flätningen och förvandlas mellan arbeterskornas skickliga fingrar till de af européerna
så omtyckta manillahattarna. l

Det finns ett slags hattar af mycket fin halm, som äro en specialitet för Philippinerna,
och hvilkas tillverkning fordrar två till tre månader.

 

Kärleli och svartsjulia

 

 

DRAMA UR SOCIETETSLIFVET

 

Händelsen tilldrager sig vid en större badort

KINEMATOGRAFIAI FÄRGER! I

 

 

 

 

 

 

 

Prnlessnr lhninwskye melnd iir vinnande nl iälteknll

 

 

 

Little Moritz, frieri

Vid sitt utträde i lifvet förälskar sig Little Moritz i Rosalie och friar till henne. Men
då han är mycket klen, lyckas han ej behaga sin älskades far, som jagar bort honom med
den förklaringen, att han endast skall ge sin dotter åt en kraftig man.

- Little Moritz känner sig ej slagen, och drifven af förtviflans mod lär han sig konsten
att bli stark..

Tack vare professor Obujowskys metod blir den försmådda friaren stark som ett lejon

och skrämmer sin blifvande svärfar med sin djärfhet och kraft. Denne ger honom nu helt
darrande sin dotters hand.

 

 

Måndagar och Torsdagar nytt program.

:I Rätt till ändringar af programmet förbehålles. :I
:Hj Publiken ombedes vördsamt att använda den plats hvartill biljetten gäller. 

 

 

Eftertryck af programmet förbjuden. Stockholm 1911 Stellan Seals Boktryckeri.

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain