#4643:

Program

 

 

 

 

 

 

 

.Senaste världsnytt!

 

 

 

 

 

 

 

 

athé- ournalen

 

 

 

 

 

milll

 

 

 

 

 

 

 

i

"BROTHERS RELL

JoNGLöRER MED TUNNBAND

I (Lefvande tidningar) I

Illustrerar på ett briljant sätt senaste

 

händelser af vikt och intresse från hela
världen.

 

Nyheter hvarje vecka.

BILDSERIE

  140

OBSJ OBSJ
N YHE TER!

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW

lill Zlde våningen i
ys raparn

eller En roman i en hiss

Kärleksdrama inspeladt af Thanhouser Company,
New Rochelle, New York.

 

 

 

William Harrys, en bullersam individ från fjärran Västern, kommer till Os-tern
och besöker en barndomsvän, hvilken nu är en framstående altärsman, installerad
i en af New Yorks skyskrapare.

William blir förtjust i den milda rösten hos den unga flicka, som tager emot
hans telefonbud och föresätter sig att göra hennes bekantskap. Fröken Yvonne
Trolkas utseende och uppträdande fullborda eröfringen.

Men den unga telefonisten är tillbakadragen och den stackars förälskade
Harrys gör inga framsteg. Emellertid är han fast besluten att öfvervinna den
uuga flickans köld samt mutar hissvakten och intar hans plats när Yvonne skall
bege sig till frukosten. Genom en sinnrik manöver stannar hissen mellan tvenne
våningar. Det är omöjligt att komma ut. Yvonne tvingas att ställa sig på jämnlik
fot -med den VXsom  tror-warnmåitid.

Följande dag utbryter eldsvåda i kontorsbyggnaden och Harrys är nog lycklig-1

att kunna rädda Yvonne.

Den unga flickans hjärta röres ändtligen af hans ihärdiga kärlek och hon ger
honom sin hand.

i

w WQQONNMWN

 

 

Y- Vi skatta oss lyckliga att ändtligen för vår publik kunna föreställa -
- bröderna Rells i deras verkligt underbara prestationer med tunnband. -
Zl1
ml: M U SI K :I
I: Ill:

i På Sicilien

 

 

Intressant tudiebild öfver invånarnes
lefnadsförhållanden, seder och bruk.

Sicilien, hvars befolkning hufvudsakligen lefver af åkerbruk, är be-
römdt för sin bördiga jordmån. Hvarje särskild fas i landtbefolkningens
lif firas med pittoreska festligheter, fyrverkerier, processioner etc., vid
hvilka det religiösa elementet ofta nog skjutes i bakgrunden af groteska

upptåg, som på ett lustigt sätt afspegla den sydlänska befolkningens litliga
kynne.

 

Spännande I

Sensation I

Internationell

Spännande!

Världsmästerskapstäiling

 

 

 

 

 

i brottning

 

 

 

 

 

 

Bästa film som någonsin upptagits af en brottning!

Världens förnämsta brottare deltaga!
Enastående sevärdhet!

WWW
Då Bobban klarade frukosten

Ett dråpligt skämt.

Den utsvultne trashanken Bobban, Kolingens riksbekante systerson, är på språng för att
skaffa sig litet mat, då hans giriga blickar upptäcka en läcker frukost, som serveras innanför
ett trädgårdsstaket. H

Frestelsen blir honom till slut förstor och han hugger en delikat kyckling. Han blir
emellertid upptäckt och en skräckinjagande hund hetsas att förfölja honom. Efter en löje-

väckande jakt faller Bobban i sin förskräcklige motståndares klor, som slukar honom utan alla
ceremonier.

Måndagar och Torsdagar nytt program.

EI: Rätt till ändringar af programmet förbehålles. :I
:I Publiken ombedes vördsamt att använda den plats hvartill biljetten gäller.

Eftertryck af programmet förbjudet.

 

I;

Stockholm 1911 Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain