#4638:

.Senaste världsnytt!

 

ournalen

athé-

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I (Lefvande tidningar) I

"Illustrerar på ett briljant sätt senaste
händelser af vikt och intresse från hela
världen. Nyheter hvarje vecka.

BILDSERIE

 134

oBsJ BSJ
N YHE TER!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

at rTALrENsK KoNsTFrLM "aa

Svarta masken

Storartadt skådespel!

I hufvudrollen den framtående
skådespelerskan lele VENTURA.

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  

 
 

1. I mälarateljen.

2. Omgifven af sina elever undervisar den store
mästaren.

3. Zigenerskan kommer på. besök.

4. Konstnärens förälskelse.

5. Besvarad kärlek.

6. lIolrohetspanten.

7. Aterkommen till zigenarlägret.

8. Höfdingen visar sin svartsjuka.

9. En häftig scen.

10. Bortjagad.

11. I skydd hos den älskade.

12. Zigenarhöfdingen svär hämnd.

13. Förlofningsfesten.

14. Den mystiska dominon.

15. Under festens glam.

16. Ett enleveringsförsök.

17. Höfdingen afslöjas.

18. Den mäktiges hot.

19. En farlig lufttur.

20. Hemförd af sina vänner.

21. Som krympling efter äfventyret.

22. Zigenarne samlas.

23. Höfdingen önskar återse sin älskade.

24. En plan uppgöres.

25. De maskerade männen.

26. Den nattliga promenaden.

27. I buskagerna gömma sig höfdingens ut-

skickade.

28. Zigenerskans bortröfvande.

29. Ansikte mot ansikte med sin höfding.

30. Hänfull trots allt.

31. Höfdingens hämnd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M" Intressantaste nyhetl.r W

Den Kvinnliga llläded älltens
förändringar genom tiderna

Modets historia, iscensatt af den framstående
parissömmerskan PASCAULT.
En beundranvärdt vacker bild framställd i

"w Naturliga färger "um

Vi få. här en öfverbliok af del pä hvarandra följanda växlingarne af dyrbara
moder, som hafva prydt, förhöjt och innefattat denna äkta juvel af skönhet och
behag, som benämnas kvinnan.

 

 

V MUSIK

 

 

I det mångprisade Venedig.

En förtjusande gondolfärd på "Canale Grande".

 

 

Intressantaste resebild.

Å OQNW.

Spännande Wild-West-drama.

Om Cowboyn, som
lef indianhöfding

Äfventyr och bataljscener utspelade
i en vacker bergtrakt af Mexiko.

WR ost Äkta indianer! ragg

. Gowboyn och indianhöfdingedottern.

. Frieriet.

. Mötet med meXikanaren i skogen.

. Ett bättre anbud.

. Höfdingen ger sin dotter ät mexikanaren.
. En vän i nöden.

. Underrättelsen. O
. En täflan mellan rivalerna.

. Trappern aflägsnar sig.

. Cowboyn räddar indianhöfdingen.
. Två. vänner.

. Upptagen bland indianerna.

. Mexikanska lekar.
O . En grym äkta man. o
15. Ett vakande öga.

. Ofverraskningen.

. En envig.

. Hustrun tar sitt parti.
. Flykten.

20. Den nye höfdingen.

WWOOON

 

 

i

 

 

O

 

 

 

 

 

 

b-v-u-Ih- r-v-AI-An-nn-n
COWNIÖU IFOJNHOCQmNIÖJUl-PQJNH

rrr grrrss arr Iarrrr är vid dåligt uhmdr,

och hvem kan inte blifva det ibland, då det vill
sig riktigt bra och den ena motigheten efter den
andra stöter till. Vår värde grosshandlare får
upplefva en riktig aTyko Brahe-dag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Rätt till ändringar af programmet förbehålles. .-
0

.. Mandagar urlr Torsdagar nyll program .

I Publiken ombedes vänligast att använda den plats, hvartill biljetten gäller. I

 

 

 

 

Eftertryck af progranånet förbjudas. stockholm 1911 srenan sara Bokaryeaefr

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain