#4636:

OGRAM se!

 

 

- En eharmant verklighetsbild! -

Sportöfningar i
indiska armén

PRAKTBILD!

Kinematograii i färger af
 Pathé FPéPeS. sasse-were;

 

Fristående gymnastik, hop-p m. m.

Högst intressan !

Enastående verklighetsbild!

En utilka med i
-stprbart luitskepp

Det styrbara luftskeppet aAstrav, med ett trettiotal
passagerare ombord, företager en utflykt öfver Vier-
Waldstättersjön, utför diverse vändningar öfver den
vackra staden Luzern och återvänder efter en i allo
lyckad luftfärd till sitt hangar. -a En underbar färd
isanning och de vackra vyer, som upprullas för
åskådarens blickar blifva oförgätliga.

II II
En... oo. 000551

t :02=

O
I

.EQTDGIIGQ tidningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. (Pathé-Journalen.) .1
O t O
Senaste o. intressantaste aktuella nyheter från
 H 1 v"- id 
ooo e a ar en. coon
. I Upptagna af världfirman PathérFrere, öfver hela jorden 0
z spridda fotografer. :

 

 

 

 

 

En... b oo. ...En

 

 

 

:: g- -; I :z ::
I! oo oo o MUSIK . oo oo
I] oo oo .. .. oo oo I]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjältokonungeo
Gustaf ll Adolfs lit

i historisk belysning.

Från festligheterna vid Liitzen samt konstnär-
liga reproduktioner af framstående mästare
taflor och kopparstick.

Ille faciet. 

Gustaf Il Adolf vid Wittsjö 1612.

Hjältekonungens första möte med Maria Eleonora.
Slaget vid Stuhm.

Gustaf II Adolf och Axel Oxenstjerna i rådplägning om del-
tagandet i tyska kriget.

Gustaf Il Adolfs intåg i Ntirnberg.

. Tilly dödligt sårad i slaget Vid Lech.

. Gustaf [I Adolf och Axel Oxenstjernas möteii Niirnlmrg.
. Stunderna före slaget vid Ltitzen.

. Hjältekonungen stupad vid Ltitzens slagfält.

.. Svenskarne finna Gustaf II Adolfs lik.

. Likprocessionen från Liitzen.

. Maria Eleonora begråter sin gemål.

I . Gustaf II Adolfs lik föres från. Wolgast.

. Sveriges hjältekonung Gustaf Il Adolf (1594m1632).

EN SERIE AF STORT VÄRDE!

1.
2.
3.
4.
5.

(DOCle

g .

 

Mästerdetektiven Sherlock Holmes gör liasko!

Hvern är mördaren?

Komisk wcseen af Max Linder,

den dråplige humoristen. - Känd och erkänd.

 

Efter ett gladt gille återvänder Hr Max till sitt hem litet så där på tre kvart och roar
sig med att skjuta till måls med en revolver på sina konstsaker.

Slutligen faller han omkull bland all bråten och blir liggande med revolvern vid sin
sida. Följande dags morgon då föräldrarna upptäcka honom i denna belägenhet, tro de att
han blifvit mördad och vända sig i sin förtvifian till den berömde detektiven Sherlock
Holmes.

Efter en noggrann undersökning af mordplatsen drar sig denne in i ett närbeläget rum
för att fundera. Under tiden vaknar Max under en hög af begrafningskransar. I ett huj blir
han spik nykter, och som han har föga lust att åhöra den faderliga straffpredikan, som helt
visst väntar honom, hoppar han öfver balustraden framför fönstret och går att uppsöka sina
vänner å ett närbeläget kafé. Men sedan den berömde Sherlock Holmes kommit fiyktingen
på spåren och fått klart för sig, att han har med brottslingen att göra, häktar han den unge
mannen och återför triumferande deras sons mördare till de förtviflade föräldrarna.

Scenen slutar på ett sätt, som är lätt att förutse. Far och mor kasta sig i armarna på
den förmente mördaren, midt framför näsan på den berömde detektiven som står där helt
snopen och skamflat.

Oemotståndligt krattretande.

Måndagar och Torsdagar nytt program.

Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.

Rätt till ändringar af programmet förbehålle.
Eftertryck af programmet förbjuda.

 

Stockholm 1910, Stellan Ståls Boktryckeri

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain