#4632:

llFIIlllEltlfll([iilFltiltnltni. c)
400.0...

 

 

ån världens alllarlslan

, Vackraste naturscenerier från WW
de schweiziska alperna i sin .
i , praktfullaste vinterskrud - -
Öfver viadukter, kurvor och genom tunnlar.
Chamonix synes i kikaren.

Ungdomen roar sig.

Snöhinder. E
Sport i alperna.

På en alpbrygga.

Till Chamonix.

Ett animeradt slädparti.

WWW

NVINYINNUNYINYINYIN
:IGNLÄLILÅLIEZLIE

tt drama i alpem

 

 

l!

 

Rörande bevis på en hunds trohet och klokhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBHNMNYINVINJNUB
EBLHÅLIIÅLIIÅLIELIEKH]
EEYINENYINVINZHSZH]
HEEIHILIIÄLIIÅIIÄHIZ

. I det fattiga hemmet. 11. Hjälpen kommer.
2. Modern rustar ut sina barn för att 12. Räddade i sista minuten.
gå till skogen och samla ris. 13, Till klostret,
3- Snön ligger dluP- 14. En öm och faderlig vård.
4- Med nVal" Sin kniPPa fis På FYggen- 15. Klostrets höge beskyddare på besök.
5- Äter m0f hClTlmet. 16. Han ömmar för de små.
6- Barnen gå Vilse- 17. Barnen föras till den sörjande
7. Uttröttade digna de ned i snön. modern.
8. I munk-klostret. 18. Äter i hemmet.
9. Samarithundar sändas ut. 19. Dubbel hjälp.
10. Hundarnespåra devilsegångnabarnen 20. En vacker grupp.
VINYINYINIVINNNYINEN
LIIÄLIIÅLHÅLIIÅNEIÄLIIÄNM

s,
g
a
lä
a
gaf
så
gg

i

E Hall, at " ra
ett ,anfall,.

Storartadt skämtnummer!
Hej dlös munterhet I

ååitlåg

tillit!! intillintnrrintr tillit!!
ut i. ut ut in in as in
M MUSIK M
ut as ut ut .in in en in
tillit!! ritnlnlntnlnlrln runnit!!

lll!s Amerikansk konstfilm! "Hill

Ellbrl lfärla

En till tårar rörande epiod ur nordamerikanska

frihetskriget.

Fullödigt spel!

Två bröder, Havvley och Carrol, hafva förälskat sig i samma flicka, som
dock tycks föredraga den förstnämnde. Utan ett ord drager sig Carrol tillbaka
då han märker detta. Det goda förhållandet mellan bröderna fortfor dock. -e
Så. en dag bryter frihetskriget ut och bröderna kallas under fanorna, Hawley som
kapten och Carrol som sergeant. Efter ett rörande afsked med den älskade drager.
Haney till fronten. - Någon tid har gått och många heta drabbningar aflevere-
rats då vi äter linna Havvley svårt sårad1 men räddad af Carrol frän att falla i
fiendens händer. - Just som de framkomna till sjuktältet och tro sig i säkerhet
exploderar en granat, som svårt sårar Carrol. Bröderna blifva nu införda i tältet,
där den bästa värd ägnas dem.

Kriget har rasat ut och trupperna äro upplösta och hemförlofvade. Hawley
vänder lycklig hem, där hans älskade väntar honom och snart firas bröllopet.
Men brodern Carrol har ingen längtan till hemmet, där endast sorg och saknad
skulle möta, hvarför han drager ut i världen utan att meddela någon sina planer.

20 är hafva gått dä vi återse Carrol. Nu såsom en utsvulten vagabond
kommer han till sin hemtrakt. - Brodern har emellertid lyckan varit huld och
gifvit en aktad ställning. - Utanför Hawleys präktiga hus slår han sig ned för
att hvila. Snart uppmärksammas han af Hawleys lilla dotter, som. utan att känna
honom gifmildt lämnar en liten allmosa. Flickan gär ned till floden för att leka, men
följes af Carrols blickar. Denne ser genast att en fara är ä färderoch hinner
lagom ned till stranden för att rädda den lillas lif. Men då han väl fört henne
i land försvinner han lika stilla som han kommit. Stackars Carrol, hjärtesorgen
har fullständigt nedbrutit honom. En dag blir han af en konstapel anhållen för
lösdrifveri. - Han föres inför polisdomaren (som inte är någon annan än Hawley)
och fär berätta sina öden. H Först nu igenkännes han af Havvley, som afkunnar
följande kanske något ovanliga dom: aJag dömer dig till - att tillbringa dina
återstående dagar såsom "gäst i mitt lieim. Glädjestrålande omfamna bröderna
hvarandra och följas åt till den mera lyckligt lottades hus, där alla funno en glädje
i att fä välkomna den man, som räddat både husets herre och dotter till lifvet.

 

  Sin bustrus man.

KOmlSkä SCQIIQY af Prime. I

En bild utsgalad med schwung och äkerhet, röjande
att särskildt skolade mimika aktörer utföra rollerna.

Urkomiskt l

 

 

 

 

 

 

 

 

x
Rätt till ändringar af programmet förbehålles.
Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.
Eftertryck af programmet förbjudas.

 

Stockholm 1910, Stellan Stäls Boktryckeri

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain