#4629:

, t PROGRAM J

 

   
 

 

   
   
 
 
  

- -Kv

i -.-. (myr-i .- fv; V..- -fg ff.- 0. (v, .1.
t  xse e.
t 

 

   

 

  
  
 

      

..- v

-. fo, sig. je.,- : -g så, ofq, v..- . w f..- -fe W.- - f".- -H .av
 

  

s

 

if. ...f-(f vi., o. (4,, f .- 0. "v f , - de, säs sig,
Mg N drafde
laaaaafsaaassswassv

är.

Å
Ä

  

4
7
Å
tf!
Ä
7

l
.-

 a
,o

   

.- 

 

 a grått staden för "e

. s
t., 

  

  

 

     
  

    

ärldsutställningen i

  

rfét

  

 
 
 

vårt kära Stockholm, är en mycket vacker stad. Till
sin karaktär starkt påverkad af det nära grannskapet
med fransmännen.

Belägen vid Hoden Senne, som med en kanal
står i förbindelse med Schelde, är det gamla Briissel
uppbyggdt på det lägst liggande landet under det
att den högre belägna skogen fått gifva plats för de
modärna stadsdelarna med sit-na breda boulevarder
och praktbyggnader. Förutom att vara residensstad
är Briissel säte för en del af Belgiens viktigaste
industrigrenar, såsom spetstillverkning, textil- och
glasindustri, galanteri-, keramik-, hatt- och vagntill-

    
  
  
  
    
   

    
 

ro

o 40

 
 
 

.a 1 Y. w O. r. O
t  -

"TII-ällltillEEI-I"

eller

ST MOT LIST.  d

En lustig liten äktenskaps-komedi

  

 

1. De unga tu.
2. Herrns förestående resa.
(g. 3. Ett ömt farväl och många "löftentä
åt? 4. Fotografiet. 
( 5. Bland världsstadens frestelser. (y p
Q 6. På hotellet. .
C O O 7. För att upprätta de fallne. Q Q Q
g g g 8. Vid spelbordet. . . 0
. . . 9. "Din bild står alltid för mig, och då jag g g g
. . . skrifver dessa rader kyssera ditt orträtt".
a D lg P O I O
.C I .O 10. Hustrun far brefvet fran sin Ktrogne man". O. O .O
.. Ö .. 11. "Innan din afresa tog jag själf mitt fotografi .. . .-
II I O. v -
. . . ur ditt etuiliJa ..- : ..-
: g g Ifist mot list.. i u I . . .
. elegrammet till modern: cSand express min I O I
g g I hustrus fotografi". . . -
. . 14. Hemkomsten. . . .
15 .

. En liten äktenskaplig scen; försoningen.

vx
154.

 

i

 

"llalwins ltlanlle länk".

Ghimpansen "Adam den andre" gör sin entré.

I en serie intressanta, verkligen öfverraskande bilder, se vi denna "Darwins felande länka,
detta under af intelligens att vara ett djur, chimpansen uAdam den andreu, som t. o. m. ställer
sin föregångare, den af alla beundrade aMoritz I" iskuggan, tillsammans medv sin...vaktare
uppträda precis som en Kgentlemanff. "

 

To-o-o-ol QMUSIKQ EE

Ht til so
En hjsätrtj akt

scenerier I

  

 

 
  

.X

 

Vackra

 

 
  

y-

. Jaktsällskapet samlas.

Ombord ä lustjakten.

En vacker färd genom kanalen.
Strandpartier.

Vid skogen.

Resan fortsättes med häst och vagn.
Hjortar i det fria.

På nära håll.

Hjortar som bada vid stranden.

. Jakten.

  

0509059391999)

  

y..

 

nlMMmlMMi

0 Ärlighet I

varar längst.

En liten tiggarilickas lefnadssaga.

Till tårar rörande skildring
framställd i 20 afdelningar.

ä

ä g

 

"WE
E

"WWIWWWIWWHVWW

. Ett gatans barn.

. Lifvets bitterhet.

. Bland samhällets utstötte.

. Trälar under lasten.

. aStenar i stället för bröd".

. Äter ut för att bettla.

. Vid den rikes port.

. Eerlhalsbandet.

. Arlighet.

10. Det dyrbara fyndet återlämnas.

11. Riklig hittelön.

12. Glädjestrålande mot hemmet.

13. Föräldrarne besöka-krogen.

. Den lilla tiggarflickan ser sin välgöra-
rinna i en drömsyn.

teruppvaknandet till den sorgliga
verkligheten.

16. Drömmen skall gå i uppfyllelse.

17. Besöket i tiggarnes kyffe.

. Räddningen.

. Adopterad.

. En familj i lycka.

Eåå

v

Eåå

vi?
ga ,

f W
åt:

Eåå

låg
[ägt
mm

l

Indianpoikarne.

Urkomiska upptåg och äfventyr.

Alla måste skratta åt de pigga pojkarnes lustiga påhitt;
det ena öfverträifande det andra.

 

 

 

Rätt till ändringar afL programmet förbehålle.

ns- Màmlauar uth Torsdagar nyll program w

Publiken ombedes att använda den plats, hvartill biljetten gäller.
Eftertryck af programmet förbjude.

 

Stockholm 1910, Stellan Ståls PBoktryckeri.

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain