#4625:

i t PROGRAM,

 

 

 

 

 

 

KRIML
i Tyrolen

- Vackraste naturscenerier -
från de bekanta vattenfallen

   
 
 

M En imponerande anblick. "w

 

 

 

   
  

iooarpsioqnoj I

 

 

Nytt, storartadt,
äkta Wild-West-

 

 

Rooky Mountains

beryktade håla

eller

Dick Shirleyis räddningsbragd. W

Äkta cowboy medverka 1 de enastående I
spännande och medryckande scenerna. Vack-
raste scenerier från den vilda natur Västern
har att bjuda på.

  
  

(En olyckshändelse, som lång tid fj-ättrade några af "Lubins", den
världsbekante lilmfabrikantens, aktörer vid sjuksängen inträffade, då
denna film utspelades. Scenen, då Dick för den räddade Emily framför
sig på sin häst till hemmet, är just upptagen af operatören, då hästen
föll och våldsamt kastade sina ryttare till marken.)

En farm i Västern har sålts och den nya ägaren är en kvinna.
Men denna intressanta upptäckt är knappt gjord af de vid stationen
mötande cowboys, förrän Dick Shirley, som väntade på en man från
nordstaterna, skyndar fram för att hindra Ricardo Pinto från att för-
olämpa en kvinnlig passagerare. Den fina lilla damen frågar Dick om
han kan visa henne till farmen X. Det kunde han nog och sedan han
hjälpt sin vackra resenär in i vagnen, begifva de sig i väg till farmen.
Utanför denna ligga apojkarnea och sola sig samt bry sina hjärnor
med hvem den nye ägaren kunde vara. - När de .upptäcka .en kvinna
inuti vagnen få de brådt att, iakttagande sina elegantaste vanor, ställa i
sig in hos den nyanlända. De verka emellertid löjliga. Den nya -
ägarinnan trifves utmärkt i sina förhållanden och hennes cowboys
formligen dyrka henne. Hon är vänlig och glad mot alla, men den
bredaxlade Dick Shirley synes blifva den favoriserade uppvaktaren och
detta framträder än bättre, när Pinto kommer med ett meddelande, för-
modligen från Dick, hvilket säger att han blifvit skadad. - Hon
skyndar, följd af Pinto, till stället för olyckshändelsen. e- Genom sitt
uppträdande förrädde hon nu de känslor hon hysteU Men biljetten var
ett svek. Pinto, som var i komplett med sina kamrater, dels af hämnd-
girighet, dels af elakhet, hade öfverenskommit med dessa att sedan han
vunnit förtroende hos Emily och de vore tillräckligt aflägsna från far-
men, skulle hans kamrater företaga ett öfverfall och bortföra sitt offer
till grottorna i bärgen. Snart komma emellertid Dick och hans följe-
slagare fram till farmen; men de förundra sig öfver att ingen väl-
komnar dem. En af männen tager upp biljetten som ägarinnan har tappat
och inom några ögonblick är situationen klar. En indian spårar vägen
och medan de andra stiga till häst följer Dick sin vägvisare. - Snart
äro de vid bärghålorna, där Emily bakbunden och niaktlös torterats af
skurkarne. Det är endast ett ögonblicks verk att frigöra henne och en
sekund senare är Pinto infångad och uppmanad att sträcka händer.y
En och en af de andra komma fram ur hålan och förskräckta blifva
de bundna och förda till farmen tills myndigheterna hunnit underrättas.
Dick tager Emily på sin häst, men just då de uppnå hemmet blifva
de öfverfallna och neddragna från hästen med en lasso. Dock äfven
denna situation skulle den präktige Dick vara vuxen och hans belöning
skulle ej heller uteblifva.

 

 

 

läraMUlesa ål

 

 

 
 

i Vackert och gripande!

n kärlekstragetl

från de gamla grokornas dagar

Dyrbart iscensatt efter ett grekiskt epos.

  

Leander, den vackra ynglingen, griper till harpan för att bringa de höga
gudarne sin hyllning och Hero, Aphrodites sköna, rena prästinna bringar kär-
lekens gudinna ett rökelseoffer.

Medan den kyska jungfrun, som från sin barndom vigt sig till den af
hafvets skum födde, frambär sitt offer, smyger Archonten, högsta maktinnehaf-
varen i staden, sig in till henne och framställer sitt frieri. Med afsky stöter
hon honom bort hänvisande på den heliga akt hon är upptagen af, men Archonten
välter offerskålen och besudlar hennes läppar med sina kyssar.

Från Akropolis kommer tåget af deltagarne i olympiska spelen ochi
teten segervinnaren Leander, som får mottaga lagerkransen af Hero. Deras
ögon mötas och kärlekens låga tändes i deras hjärtan. Archonten, som hgenast
anar till hvilken Hero gifvit sin kärlek, svär att hämnas; han eller ingen skall
blifva den lycklige. .

Skymningen utbreder sig sakta öfver naturen och Leander skyndar till
den heliga lunden för att bringa sin älskade sin hyllning.

Hero och Leander äro lyckliga i sin kärlek, men nu kommer Archonten
i spetsen för sina krigare och skiljer brutalt de älskande, som vågat kränka
helgedomen. Leander dömes att gå i landsflykt och får aldrig återvända, och
Hero förvisas från templet och får tillbringa sina återstående dagar på en öde
klippa vid kusten, hvarifrån hon i stormväder skall varna sjöfarande.

Och där på klippan sitter den nu unga och sköna Hero och längtar och
spejar efter sin älskade. Kanske skall han en gång trotsa hafvet och komma
och hon hålla upp en fackla för att visa honom vägen.

 

Såsonggns roliJgaste skåmtnummerl

[Qbmäml i leOIIgäDQI.

Den genomlustiga lille Lehmann, känd och erkänd som den främsta
bland kinematografiska humorister, har förälskat sig i en cirkusdirektörs
vackra dotter och enträget förföljer han sin tillbedda tills hennes fars
ridpiska för ett ögonblick sätter en gräns för hans framfart. Lehmann
ger sig dock icke och anstormar från ett annat håll, men direktören kastar
in honom i lejonburen. -- En vild förskräckelse målar sig i Lehmanns
ansikte och som en vansinnig flyr han, troende sig förföljd öfverallt. -

Andtligen får han lugn - på en biografteater, där han gömmer sig under
en stol.

= Stormande skrattsuccés! =

Rätt till ändringar af programmet förbehålle.

Måndagar ooh Torsdagar nyll program wo

Publiken ombedes att använda den plats, hvartill biljetten gäller.
Eftertryck af programmet förbjude.

 

 

Stockholm 1910, Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain