#4623:

i Tyrolen

- Vackraste naturscenerier -
från de bekanta vattenfallen

M" En imponerande anblick. "w

rruorpsloqnog I

 

 

 

 

hl
åäö
5.9
1.:
så
:I
og
rs
fa
:hi-1
zä

Rooky Mountains

" beryktade håla

eller

Dick Shirleyls räddningshragtl.

Äkta cowboys medverka 1 de enastående
spännande och medryckande scenerna. Vack-
raste scenerier från den vilda natur Vätern
har att bjuda på.

(En olyckshändelse, som lång tid fjättrade några af "Lubins", den
världsbekante filmfabrikantens, aktörer vid sjuksängen inträffade, dä
denna film utspelades. Scenen, då Dick för den räddade Emily framför
sig på sin häst till hemmet, är just upptagen af operatören, då hästen
föll och våldsamt kastade sina ryttare till marken.)

En farm i Västern har sälts och den nya ägaren är en kvinna.
Men denna intressanta upptäckt är knappt gjord af de Vid stationen
i mötande cowboys, förrän Dick Shirley, som väntade på en man frän
nordstaterna, skyndar fram för att hindra Ricardo Pinto från att för-
olämpa en kvinnlig passagerare. Den fina lilla damen frågar Dick om
han kan visa henne till farmen X. Det kunde han nog och sedan han
hjälpt sin vackra resenär in i vagnen, begifva de sig i väg till farmen.
Utanför denna ligga tpojkarnes och sola sig samt bry sina hjärnor
med hvem den nye ägaren kunde vara. - När de upptäcka en kvinna
inuti vagnen fä de brädt att, iakttagande sina elegantaste vanor, ställa
sig in hos den nyanlända. De verka emellertid löjliga. Den nya
ägarinnan trifves utmärkt i sina förhållanden och hennes cowboys
formligen dyrka henne. Hon är vänlig och glad mot alla, men den
bredaXlade Dick Shirley synes blifva den favoriserade uppvaktaren och
detta framträder än bättre, när Pinto kommer med ett meddelande, för-
modligen från Dick, hvilket säger att han blifvit skadad. -- Hon
skyndar, följd af Pinto, till stället för olyckshändelsen. -- Genom sitt
uppträdande förrädde hon nu de känslor hon hyste. Men biljetten var
ett svek. Pinto, som var i komplett med sina kamrater, dels af hämnd-
girighet, dels af elakhet, hade öfverenskommit med dessa att sedan han
vunnit förtroende hos Emily och de vore tillräckligt aiiägsna från far-
men, skulle hans kamrater företaga ett öfverfall och bortföra sitt offer
till grottorna i bärgen. Snart komma emellertid Dick och hans följe-
slagare fram till farmen; men de förundra sig öfver att ingen väl-
komnar dem. En af männen tager upp biljetten som ägarinnan har tappat
och inom nägra ögonblick är situationen klar. En indian spårar vägen
och medan de andra stiga till häst följer Dick sin vägvisare. - Snart.
äro de vid bärghålorna, där Emily bakbunden och maktlös torterats af
skurkarne. Det är endast ett ögonblicks verk att frigöra henne och en
sekund senare är Pinto infängad och uppmanad att sträcka händer.
En och en af de andra komma fram ur hälan och förskräckta blifva
de bundna och förda till farmen tills myndigheterna hunnit underrättas.
Dick tager Emily på sin häst, men just då. de uppnä hemmet blifva
de öfver-fallna och neddragna från hästen med en lasso. Dock äfven
denna situation skulle den präktige Dick vara Vuxen och hans belöning
skulle ej heller uteblifva.

 

 

 

 

 

åtar MUSIK aa

 

-Kr-é

. Yska lejone
besegrad.

Dramatisk episod ur den framstående brottarens lif.

"mil Det s. k. aRyska lejonettc är en champion- "lm"
brottare, hvilkens oerhörda framgångar man ofta y a
är en värdefull lektion för alla amatörer inom 
brottnings-sportens område. Sålunda presenterad BMJ]

om!! för publiken se vi honom plötsligen såsom hjälte
i ett spännande äfventyr. Under passerandet
genom en stor arbetarstad blir nämligen den
framstående brottaren utmanad af en arbetare.
Kampen blir på bestämdt ställe och på den öfver-
enskomna tiden är aRyska lejonettI besegrad.
Under striden har den rike championbrottaren
dock af sin enkle motståndare fått en god finger-
visning för den absoluta segerns ernående. De
blifva därför goda vänner och följas åt till ar-
betarens hem. Då ((Ryska lejonetf4 ser fattig-
domen, som omger hans mästare, tager han upp
sin plånbok och utskrifver en check på en be- v (I
tydande summa, lhvilken han i all enkelhet öfver- . 
verlämnar, därigenom beredande lycka och glädje 
i det fattiga hemmet. Eli-J

 hört omtalas. Hans uppträdande i denna bild 

ill-III

är Enastående sevärdhet! W

 

Säsongens roligaste skämtnummer!

Lehmann i lejongapet.

Den genomlustiga lille Lehmann, känd och erkänd som den främsta
bland kinematografiska humorister, har förälskat sig i en cirkusdirektörs
vackra dotter och enträget förföljer han sin tillbedda tills hennes fars
ridpiska för ett ögonblick sätter en gräns för hans framfart. Lehmann
ger sig dock icke och anstormar från ett annat håll, men direktören kastar
in honom i lejonburen. -- En vild förskräckelse målar sig i Lehmanns
ansikte ochu som en vansinnig flyr han, troende sig förföljd öfverallt. -
Andtligen far han lugn W på en biografteater, där han gömmer sig under
en sto .

= Stor-mande skrattsucces! =
-

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.

nr Måndagar ooh Torsdaar nytt program en

Publiken ombedes att använda den plats, hvartill biljetten gäller.
Eftertryck af programmet förbjudas.

 

 

Stockholm 1910, Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain