#4621:

se! PROGRAM x!

 

 

, Uckså en nnrdpolstarare

Humorek ur en stackars professors lif.

Storartadt. skämtnummer I

WWW
Läkare-Detektiven

Spännande och djupt

 

 

N UNG man är djupt förälskad i en sam-

 

 

griptlnde Skildring ur vetslös kvinna, som ställer så stora kraf på
lifvets goda att den unge mannen icke kan
Dr phantoms memoarer. uppfylla hennes fordringar. - Fadern till

 

DIE den unge mannen vägrar äfven att för-

sträcka honom pengar och äfven den
procentare i hvars händer han råkat
stänger sin börs. Då han sålunda icke
kan skaffa all den lyx hans älskarinna fordrar är det
äfven slut med vänskapen och kvinnan hotar att
lämna honom. Då hviskar någon i hans öra ett råd
att skaffa pengar. - ,,Dör din fader blir du rik noga.
- Förgäfves stretar han emot, men den vansinniga
förälskelse han råkat i förblindar honom och han
. I faller för frestelsen ,.

Hans moder anar icke att det är ett långsamt ver-
kande gift i den dryck, hon med så kärleksfull hand
öfverräcker till sin man. Verkningarne inställa sig
I äfven och man sänder bud på läkaren, som dock i

detta fall står maktlös och oförstående. Då råder
en gammal trotjänarinna till att man skall sända ef-
Dr Phantom, som förutom att vara skicklig läkare
äfven är en skarpsinnig detektiv. -- Han kommer
och upptäcker genast att de drycker man gifver den
sjuke äro förgiftade. M Men hvem kan den skurken
vara? Han må sökas i närheten. Hastigt beordrar
därför doktorn att den sjuke skall flyttas i ett annat
rum och själf intager han platsen på sjuklägret. På
natten öppnar sig en "lucka i golfvet och en ung man
stiger upp för a-tt fortsätta sitt skändliga verk. Då Dr
Phantom sett hvem det är, stiger han ned genom luc-
kan till den unge mannen och afslöjar hans fruktans-
värda gärning, hvilket gör ett så djupt intryck på
den stackars olycklige att han alldeles tillintetgjord
faller tillsammans.

Då hans onda demon kommer visar han henne
dörren och på sina knän tigger han sin fader om
förlåtelse.

 

 

 

 

 

 

 

Trollbaletten
- - I

uppvisningar.
Ei MUSIK Ei

     
  
 

 
   

h

Praktfullt kloloreradt
utstyrseltyeke.

 

 

 

 

KRIGE T I
UPPLHND

 

 

 

 

 

Briljanta snapshots från årets
stora fältmanöfver upptagna ai?
- - vår utsände fotograf. - -

1. Vid Märsta. 10. Patrullstrider.

2. Striderna vid Husby och 11. I skogsbacken hos sjuk-
Erlinghundra. vården. I

3. Kronprinsen och Prins 12. En sårad soldat förbindes.
Karl inspektera. 13. Mot Sigtuna.

4. En grupp främmande 14. Vid Sigtunabron.
officerare. 15. Pontonierer i arbete.

5. Konungen och utländska 16. Bron skall sprängas.
officerare i automobiler. 17. Marscherande trupper.

ö. Vid hufvudkvartetet i när: 18. Konungen med svit.
heten af Olsta. 19. 5 min. rast.

7. I skyttegrafvarne. 20. Sigtuna, torget med kyrkan,

8. Skyttelinje. gamla interiörer m. m.

9. Konungen med svit till häst.

I Å ou l
Elin tur till jordanl

Roande intermezzon.
. Guden Jupiter har det långsamt i sitt rike och han tar sig därför
en tripp ned till jorden för att muntra upp sitt dystra sinne.

 

 

1. En ceremoni.. 7. Ett teaterbesök.

2. Ankomsten tlll jorden. 8. Farbror Jupiter blir bråkig.
3. I konfektionsaffären. 9. I finkan.

4. Hos musikhandlaren. 10. På supé.

5. En präktig kund. 11. Frun sänder bud efter sin
6. Varorna inpackas och ex- man.

pedieras ,,hema. 12. Åter hemma.
H UMORESK !

Ett äfvtntpr på postkontortt

eller En fatal situation.
Kemiskt!

Måndagar oeh Torsdagar nytt program.

Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.

Rätt till ändringar af programmet förbehålle.
Eftertryck af programmet förbjudes.

 

Stockholm 1910, Stellan Ståls Boktryckeri

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain