#4615:

PROGRHM

 

 

 

 

 

 

 

V .531.2 bafvets p-äitli

En förtjusande färd
efter kuten till den I
franska Rivieran.

Marseille gamla hamnen.
Amerikanska krigsfartyg.
utanför Marseille.

St. Raphael. I
Cannes.

Antibes.

Nizza.

Beaulieu.

Monte Carlo.

Mentone.

Kap Martin.

N!-

.QSDWNFDSIWPSH

p..

 

 

 

i -
årEpokgo"rande nyhet! I ll I Amerikansk konstfilm! I

Uppstånden
från de dödar

I Dramatiserad skildring l

 

 

 

Framstående amerikanska
skådespelare i hufvudrollerna

 

 

James Jardine är sjuklig och han vill gärna olfra sina pängar
för att söka återfå hälsan, ehuru de mest framstående läkare för-
klarat att hans tillstånd är hopplöst. Hans broder, William Jar-
dine, en ohyfsad sälle, kommer på besök utan att Vara inviterad
och sätter sig in i alla sin broders förhållanden, och till och med
att han betraktade den sjuke som en inkräktare. Han känner sig
i en lycklig ställning, då man en dag tror att den hjälplöse brodern
fallit i sjön och omkommit. William Jardine tager nu, såsom han
tror enligt testamentet, alla sin broders tillgångar i besittning. -
Men James Jardine hade icke drunknat. En dag satt han i sin
sjukstol, då några framrusande automobiler komma och stötte om-
kull densamma. Då de åkande skulle hjälpa upp den sjuke knuffade
de ned sjukstolen i sjön och dära-f historien om drunkningsolyckan.
Snart tröttnade emellertid de närgångna och af sprit omtöcknade
resenärerna på sin nya bekantskap och välta honom helt omildti
diket. Här finner honom dzr Griggs, som nu förklarar att hans
sjukdom kan botas. Under behandlingen, om hvilken brodern icke
har någon aning, uppstår en innerlig kärlek mellan James Jardine
och Alice Griggs, som nu följer den tillfrisknade hem såsom hans
brud. De äro icke välkomna gäster då de anlända, ty brodern har
just inbjudit några vänner till fest och de önska icke så hastigt
och lustigt lämna det treiiiga huset. Men James har blifvit en fast
man, härdad och luttrad af den genomgångna sjukdomen och mildt
men bestämdt rensar han sitt hus från det upprymda sällskapet.

WNNWW

"Troiast" som
J U L T O M T E

En rörande vacker liten jul-
saga om hunden Trofast och
de små barnens äfventyr!

III III
vAcKRAsTE DRÖMBILD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o.. o.. : . . :- o: o:
. M U S I K o
:o 0.0 : . . : o.. 0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.0.000.08000..OOOOIOOOOIOOOO0.000000IOOOOOIOIOOOOOOOO.
à Nytt, äkta eowboy- och indiandrama é
...O-...00.0.0-.0.00.00.00....O-...OOOOOOOOIOOOOOOQO..

Percy (london och Ernest Langtlons

g

 

o wb 0

Episod från Västern innehållande många
spännande moment. Bl. a. en het samman-
i drabbning med

u" INDIANER nu I I

Percy Condon kommer på besök hos sin gamle vän
och kamrat Ernest Langdon på den senares farm i Västern.
Som Percy under sin skoltid var känd för sin oerhörda
styrka och dessutom var en tränad atlet meddelar Long-
don sina cow-boys att vid hans ankomst skulle de roa sig
ordentligt och sätta Percys styrka på prof. Percy Condon
anländer och gör sin entré med att lyfta hela kistan med
sportsakerna. Joe I-Iaines, förmannen på gården, uppträder
äfven som sportsman, men gör en slät iigur vid sidan af
Percy. Bland åskådarna finna vi Rita, Langdons vackra
syster, och hon är så hänförd af Percys kraftprof att hon
glömmer sin kärlek till Joe. Percy och Rita göra tillsam-
mans en ridtur rundt farmen och Percy är nära att vinna
Ritas hand. Men indianerna äro ute på ströftåg och Joe
har upptäckt det samt rider för att varna Rita och Percy,
men Percy skrattar ät alltsammans. Dock att slåss med
indianerna är något helt annat än att lyfta vikter och boxas
och ipanisk förskräckelse rider Percy bort då indianerna
visa sig, lämnande Rita ensam i sticket med sin skadade
häst. Men Joe tager upp Rita på sin springare och rider
efter Percy tills de kommit i säkerhet bakom en bergs-
klyfta. Här finna de att de äro i saknad af vatten men
Percy vågar ej hämta något. Joe gör det, men blir sårad.
Ljudet af skottväxlingen har dock kallat Langdon och
hans män till undsättning och de rädda de anfallne ur
indianernas våld. Percy har emellertid afslöjat sig som
en feg stackare till triumf för Joe.

 

 

I - I.

Ett oväntadt oaktombpte -

Lutigt militärskämt.

 

Utanför Residenshuset går Pierre på vakt. - Stackars Pierre! Det är kallt och tiden
är lång för honom. -- I detsamma passerar general D. och han får lust att på skämt inta
Pierres plats. De byta mössor och Pierre skyndar öfverlycklig till generalens kök, där Marie
väntar honom. Men in kommer själfva generalskan och ser sin mans mössa. - Tablå!

För generalen har det heller inte gått bättre. 4-- Lilla Sophie har kommit för att hälsa
på Pierre. Generalen håller god min, men där kommer en annan högre olficer och generalen
är ohjälpligt komprometterad.

 

 

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.

ow Måndagar ooh Torsdagar nytt program mo

Publiken ombedes att använda den plats, hvartill biljetten gäller.
Eftertryck af programmet förbjudas.

 

Stockholm 1910, Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain