#4613:

x! PROGRAM x"

 

 

 

Barnens Juldrom
Lille Sven och lilla Lisas färd till Nordpolen

G
WE Utstyrselstyeke i naturliga färger. [ZS
[ska Hur en fantasirik barnhjärna tänkt sig den. gm

IZEI
EZI

 

 

 

 

 

. Lisas docka växer och får lif. 
. En färd i Svens auto. 
Djupets under studeras.
Ett okändt land.
I ballong mot polen.
Infrusna i isen. "
Nordpolsjätten blåser isen mot söder.

ter hemma.
Framsmälta ur sitt fängsel.
. I fars och mors famn. I

Opwsewewwe

H

:WE-

 

 

 

IRK

  

. Djidsridt ut-
Ior ravin en

Italienska kavalleriofficerares halsbrytande

sportöfningar.
o o o

Kinemafosmfbild utan motsvarighet

  

 

Andlös spänning!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Q- 0.0 0.0 : . . : 0.0 0.0 .Q-
... M U S l K .0.
0.0 0.0 : . Å . : 0.0 o.. O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

im

 

W

ä Staden Singapore:

Staden Singapore, som är belägen i Ostindiens södra del, är hufvudorten i den
engelska kolonien aStraits Settlementsa och ligger vid mynningen af en liten flod.
Staden är delad i flera strängt åtskilda kvarter (malajer, kineser, malabarer). I
dockorna, på kajen och i hamnen råder ständigt lif. Staden skyddas af fästnings-
verk, det s. k. Fort Canning. Den gamla hamnen mäter 8 kilometer .i- omkrets. Singa-

pore, som är en frihamn vid den stora stråkvägen till yttersta Ostern, drifver en
sardeles ltflig. transitohandel.

WW

iRöda F jädern,

(READ FEATI-IER).

   

 

 

 

 

Stort spännande indian- och eowboyÄsdrama
framställdt i 25 tablåer.

II Falskheten afslöj as

   

 

1. En morgon i indianlägret. 12. Cowboys möte med John.
2. Indianen aRed Feathera som hört 13. Frikännandet.
att indianflickan aWhite Swana 14. aRed Feathera i bakhåll.
förälskat sig i cowboyln John ra- 15. aWhite Swan) tvingas af den
sar af svartsjuka. svartsjuke indianen att gömma en
3. Kreatursuppköpare söka att be- afskrift af det falska kontraktet.
draga indianerna. 16. I den hemliga skogshålan.
4. Ett rådslag i skogen. 17. aRed Feathersa hot.
5. Vid Whiskyn söker man pånarra 18. aWhite Swam skrifver på en bit
I indianhöfdingen ett falskt kontrakt. bark ett meddelande till John,
6. En osedd lyssnerska. hvilket hon binder vid en pil, som
7. Man bryter upp för att gå till på måfå afskjutes.
värdshuset. 19. Hästen stegrar sig framför den
8. aWhite Swana spionerar. nedfallande pilen.
9. Kontraktet skall undertecknas. 20. John skyndar för att rädda den
10. Cowboyn John, som af aWhite älskade.
Swam underrättats om hvad som 21. Cowboyn klättrar på ett rep ned
var å färde instörtar på värds- i hålan.
huset och rifver det falska kon- 22. Befrielsen.
traktet i små bitar. i 23. aRed Feathera tvingas att med-
11. Indianen aRed Feathera rappor- följa till cowboylägret.
terar falska beskyllningar mot 24. Förrädaren afslöjas.
John till cowboyslägret. v 25. John och aWhite SWana.

 

a

Ouppnådt skämtnummer.

Åmllfll Dlilllflll lflfl HIlSlllil Silli! Skill

Artisten Dranem, den populäre skämtaren, som på varietén hvarje afton får hela Paris
att vrida sig af skratt, har mästerligt lyckats med denna skämthild,
ty ingen kan hålla skrattmusklerna i styr.

Handlingen rör sig om halfsulningen af artistens skor, en, som det tycks särdeles svår upp-
gift, som han ej kan komma i land med.

Sedan Dranem och hans skomakare till en början slagit sig ned i ett spårvagnsväntrum och
därpå i andra våningen i Eiffeltornet etc., uppsöka de slutligen en lugnare fristad i ett museum.
Här tillägnar sig Dranem ett par dyrbara gamla galliska skor, som stå uppställda i ett glasskåp och
träder dem helt lugnt på sina nakna fötter. Emellertid kommer en museivaktmästare till
platsen och fråntager den i Dranems sällskap varande skomakaren de gamla skorna7 med
hvilkas lagning han är sysselsatt och hvilka vaktmästaren tager för en af museets tillhörigheter,
hvarpå han omsorgsfullt låser in dem i ett skåp. Förtjusta öfver utgången af sitt äfventyr,
lämna de båda skämtarna muséet för att gå nya öden till mötes.

 

 

 

 

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.

lnns Måndagar ach Torsdagar nyll annan ma

Publiken ombedes att använda den plats, hvartill biljetten gäller.
Eftertryck af programmet förbjudas.

 

Stockholm 1910, Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain