#4602:

s PROGRAM e

 

 

 

 

      

 

.. Enastående

I bildserie! 

 

finns iiluMi

Nordens ståtliga fura till världsta-
dens tidningar.

Intressant verklighetsbild.

Skogsafverkning i Norden.

Timret forslas till floden.

Timmerfiottning.

Sortering af stockarne.

. Vid sägen.

Stockarne afskäras i längder.

. Afbarkning med maskin.

. Till trämassefabriken. V

Intressanta fabriksinteriörer.

. Panorama öfver fabriken.

. Färdig trämassa.

J ärnvägstäg lastadt med trämassa.

. rBill hamnen.

. Angvinscharne i arbete.

. Utskeppning till England.

. Ett imponerande lager trämassa.

. Till pappersbruken.

. Pappersmaskinerna. -

. I-Iur papper för tidningstryck tillverkas.Y

. Papperet lindas i väldiga rullar.

. Transport till London.

. Vid tryckerierna.

. De väldiga tidningsprässarne i arbete.

Maskinerna leverera tidningarne fullt fär-

diga, klistrade och vikta.

. Tidningar buntas och emballeras för att af-
sändas med morgontägen.

. Expeditionen.

. Buden hämta tidningarne för att sprida
dem rundt staden.

. Vid järnvägsstationerna.

. Till familjen.

. Frän fadern till yngste sonen, alla hvar sin

tidning.

wwseeewws

 

JÄGARE

 

   

 

DRÖM

JAKTEN I TROLLSKOGEN

HUMORISTISK TRIC-BILD!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f :: :: ;- -; n:z :z -
MUSIK
I :: :: =- I -= :: ::

 

 

 

 

 

 

 

 

l--LERMO

 

och dess
omgifningar

Praktfulla scenerier! I
Bilden tonad i färger!

. Springbrunnar.

. Monte Pellegrino.

. Vid hafstranden (i månbelysning).

. Villa Tosoas trädgårdar.

Tiggare.

Likörförsäljare.

Ciara mellaspelare.
säckpipa.)

Kungl. palatset.

Monte Reale.

10. Katedralen.

11. Kapuoinermunkarnes katacomber.

12. Via Alore.

 

 

(En sorts

9? Neweww-

 

 

D t röda ljuset

Då Japans militära
i hemligheter
voro i fara.

SPÄNNANDE DRAMA!

Bevakningstjänst på den japanska 18.
fästningen. 19.

.I

Hos kapten Tokorama.
Den värdefulla fotografiplåten skall

7

2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
0.

Fästningen fotograferas af en fient-
n lig spion.
Ofverraskade af bevakningen.
En flykt för lifvet.
Sin räddning i skogens snår.
Förföljaren öfverlistas.
Guvernörens bjudning.
En kärleksförklaring.
Viktig underrättelse.
Ghiffertelegrammet.
Spionen som fotograferat fäst-
ningen är i Europa. Var på
Eder vakt.

. En öfverläggning.

. Utspionerad.

. Den militära hemligheten utbjudes.
. Ofverenskommelsen.

. från högkvarteret.

. Ofverfallet i skogen.

. Ett nervspännande äfventyr.

   "I

framkallas.

. Det röda ljuset.

. Ett djärft försök.

. Biljetten till den särade officeren.
. lag älskar ändå mitt fädernesland

högre.

. Svaret.

Bästa Fröken!
Anhålles vänligen om ett sam-
tal i Nikolaiparken kl. 5.
Eder . . .

. Mötet.
. Kapten, Ni måste ofördröjligen bege

Eder till Edert truppförband,
emedan kriget utbrutit.
Tokorama.

. Tjänsten framför allt.
. I fältlazarettet.
. De särade förbindas.

. Ett sista återseende.

,h&ma

 

 

Måndagar och Torsdagar nytt program.

 

Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.

Eftertryck af programmet förbjudes.

 

Stockholm 1910, Stellan Ståls Boktryckeri

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain