#4596:

S
I

  

RQGRÅM.

c)

 

 

 

Illa? vallf-S7Ai2Uf-37rsvful v 72 lll. :i vall
QGifszctscållettvascr;feetvasolzbncasczlllottctscäfa3:)

 

 

ett

.-

 

i Bildhuggäklllsliåi

id
(v)
0

l

. . . (5
l det nutida Italien. 

mässigt än fordom, då bildhuggaren med endast tillhjälp af klubba
och mejsel formade Venusbysterna ur marmorblocket. Nu däremot
är det, såsom vi se af bilden, väldiga maskiner som sågar, svarfvar
och slipar den på trallor framforslade marmorn.

 WJWW W
:betcasålfkbtcasolpztcagcàlkbzcasczllRätta!qu

 

   

 

 

Zl
IÅLJIÅNIÅ

ermrl

:IIBLIIALI Konstnlm!

 

En underbar räddnin

I:
I:

I..O...O.GOOD-...00....O-.IOOOOOOOOIOOOOOOO

 

 

 

HEIÅKIMLIIÄKHZ

Verkligen djupt gripande skildring. i
e . . . . z
 Rollerna 1 denna bild ur 11fvet inne- 
 hafväs af aktörer från Paris för- 

 

nämsta scener och utföras de kräf-
vande uppgifterna på ett verkligen
- - - - - öfverlägset sätt. - - - - -

, i
6
7
M
W
ll

H!

En
HE

En
H
En

Man rörs till tårar på många
ställen under handlingens gång.

De olika tablåerna:

Ett jordiskt paradis.

Lifvets stormar.

Vansinnig af sorg.

Läkarna stå maktlösa.

En ödets nyck.

Kanske den omtöcknades förstånd
kan återkallas.

7. Läkarens experiment.

8. Den oväntade synens verkan.
9. I ett annat hem.

0. Räddningen belönas.

En

H!
En
I

en

V l

QWFFPr

En

 

 

 

 

 

EBNVINJNZIISJR
HEIÄLIIÄLIIÅLIIZLIIZ

HENKINVINENYIN I!
HEIÄLHÄKIIÄEIZKII I]

I!

I!
i]
[I
i]
I]
il
El
W

 

N

N

2

 

N

Då Max

N var förälskad N

o Kemisk scen af MAX LIINDER.
M Konstnärlig färgkinematografering. "än

N Max uppträder som den belefvade världsmannen N
och på ett ytterst distingueradt sätt framställer han
sitt frieri till sin tillbedda. Men hvilken excentrisk
kvinna; rent vansinniga fordringar hade hon på sin
blifvande man. Max skulle dock till sist nå sitt mål.

En ovanligt munter historia.

 

 

 

 

 

 

:: :: ;- -5 :: ::
MUSIK
:: :: =- -= :: ::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

då: Indian- och Gewbeysdrama! Wii.
Den förlorade
systern.

Gripande episod ur lifvet på prärien
och i de Amerikanska skogarna!

W Spännande skärmytslingan! än

En vacker farm i skogsbrynet. 13.
Den lillas skogspromenad. 14
Vilse i skogen.

 

 

  
  

s

.OO-...OOOOOOOOOOOIIIIO0.0I-...OOOGOIOOOOOOOOOOOOOCDOOOOOOOIOO

 
 
 

Till indianerna.
. Ett vänligt mottagande.

15. James meddelar sig med den
fångna iiickan.

9919)!-

Upptagen af kringströfvande

mdlaner" 16. En hemlig öfverenskommelse.

17. Flykten.

18. Bror och syster mötas.

Indianlägret. i
. Den lilla hvita flickan får en
god behandling.

es"

o D D 19. Öfverfallet på postvagnen.
7. Manga ar hafva gatt.

8. Den aI-Ivita skönhetena.
9. En hemvändande broder.
. Kungörelsen. 21"

20. Indianerna återtaga sin förlorade
skatt.

Undsättningen.

,..
O

Indianerna flytta mot landet.

p..
y.-

. Cowboyn James erinrar sig 7) den 22-
hvita skönhetena bland in- 23-
dianerna. 24.

Upphunna af Cowboys.
En häftig strid.

12. En bundsförvandt. 25. Mot lugnare tider.

 

 

En som seglade rätt i famnen

 

 

åIEEEEEEEEIf på "Lyckan". åIEESEEEEEIf

Humoristisk interiör från Paris.
Skrattretande.

Rätt till ändring af programmet förbehålles.
Publiken ombedes vänligast att använda den. plats hvartill biljetten gäller.

Måndagar och Torsdagar nytt program.

Eftertryck af programmet förbjudas.

 

 

 

 

 

Stockholm 1910 Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain