#4593:

PR-OGRAM
Exåläaraxaaeaaneax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fran Lauterbrunnen [T
[ O . T! -
= till Elsmeer. 2- 
ååw En förtjusande färd med bergbana. "tillgå
Från den vackraste sommar V 4

till den eviga snön på en tid
Eg! - - - af några timmar. - - - 
å ä Ett säreget naturskådespel. ä tå gå

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E Amerikansk konstiilml.r g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

   

g Ett drama ur New-Yorks socitetslif. Utmärkt
fotograferad och synnerligen väl spelad bild. i
T A B I. A E R N A:
1. Mannens present. 11. Det ödesdigra löftet.
2. Kammarjungfruns uppdrag. 12. Ett Vägadt experiment.
3. En bekymmersarn situation. 13. Sorglig upptäckt.
kri. Till festen. 14. Artigheten mot värdinnan.
5. En bild ur societetslifvet. 15. Tillfälle till en jämförelse.
6. Vid supén. 16. Situationen klar.
7. En svag förhoppning. 17. Ett förtroende.
8. Varningen. 18. Sopännande ögonblick.
SJ. Ett obehagligt intermezzo. 15). Angerfull bikt.
10. Ett hot. 20. Förlåtelsen.

enrieedäeeseesedeeeseeeneiseeeedriee

En trgen medhjälpare.

Högst intressant bildserie som visar
hvad en hund kan duga till då
det gäller att infånga brottslingar.

ddiäfåi? w

tillit!! iriiiiiiiiiiiiii iiiiiiii
ii en ii ii in in e. in
f: En En
il e. ii ii X in.i in en in

 
  
   

 


  d [föl :är
 [lyder over llresun .
 Briljant upptaging af vår nedsände operatör.

i Starten från flygfältet på Amager. s- Flykten och mot- 
k tagandet på Limhamsfältet. - I-Iyllningen m. m. i

En komplettering till våra hittills upptagna bilder af

öresundsnygtäningen

 
 

  

  

 

 hvilken i sin helhet visas. 

 I u

 Baron Cederstrom 

 flyger till Saltholm. l
, ffzxsäeieeie .eii:.eeeeefzsäe

    

prärien och skogarne vid St. Fee.

En mystiiikation. 11. En vän i nöden.
Restauranten vid St. Fee. 12. Flykten.

Ett vägadt beslut. 13. Ett spår.

Hemligheten i skogen. 1 14. En dödsridt.

Den nattliga utilykten. 15. Den räddande trädgrenen.
En kapplöpning. 16. Far och dotter.

låter till lif. 17. En hjälte.

(S. Ofverfallet. 18. Ater i säkerhet.

9. Fastbunden Vid klippan. 19. Lugnare tider komma.
1.0. Natt öfver skogen. 20. Förenade för lifvet.

.siacnl-wicv-A

:då då
e e
:Spännande äfventyrsskildring från:
e e

 

En väntjänst, som f
man icke gr om igen.

dig Urkomiska situationer och tilltag. åå

 

 

 

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.
Publiken omhedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.
Eftertryck af programmet förbjude.

Stm-khoim 19107 Stellan Ståls Boktryckeri

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain