#4592:

2.633.114)

 

 

Fajet S. Gervais
Shanunnx.

Välbekanta turistorter i

 

de schweiziska alperna

BRILJANTA SNAPSHO TS.

 

 

 

SIMSPORT.  

En vacker uppvisning i den ädla sporten af
världens förnämsta simmerska.

llllr Sevärdhet af rang! W

ää åk?

ä

WU" Konstfilm! W
ii

ägg" amHulrnlliHåtfi

ägt
ä
ä .
ääääfåäfääääääääå

Djupt gripande skildring ur lilvet.
= ÖFVERLÅGSET sPEr.. =

1. I det .lilla bypostkontoret. 9. Telegrammet fräninspektören.
2- Ett SJukdOmeall- , 10. Böckerna granskas.

3" Elit bud GIF-ler bydoktom" 11. En brist upptäckes. I

4. Vagrad hjalp. -- .. .

5. Nöd Stöter till. 12. Ommande omständigheter.

6 Frestglsen, 13. En ädelsinnad man.

7 För barnets skull. 14. Revisionen är afslutad.

8. Ett ogunstigt öde.

15. Ett tacksamt hjärta.

 

 

 

 

llänsltutrrnlhaa,ää

g" .
Eiiiz

åk?

:ä
ägt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 22 g- -g 2: 2:
MUSIK
: ::X =- -= ::  -..i

 

 

äsmmäwwmmmäåää

ää

W!- Gripande bild ur W

en ung varietésångerskas lif.

ää

HÄHHAH FRÅN UNHEHBÄNG

6

  

i?

Ett offer för frestelser var Agnes Holley,
i bykyrkan. Paul Redmond, en un
har fattat tycke för den unga sångerskan, utan att dock ha klargjort
för sig att han djupt älskar henne, förrän en dag. då Agnes öfvade
sig i orgelspel på, kyrkans instrument. Hennes Vackra röst tilldrager
sig uppmärksamhet af ett sällskap, hvars automobil hade skadats
utanför kyrkan. Egaren af automobilen var ingen mindre än en direktör
för en stor operetteater och, frapperad af den friska, unga rösten, erbjöd
han den lilla sångerskan att fä uppträda på hans scen. Det är nu Paul
upptäcker huru mycket han älskar iiickan och, uppfattande den fara
denna lockelse innebär7 försöker han öfvertala henne att ej antaga an-
budet. Trots hans böner reser hon. Efter flitiga studier debuterar
hon och denna hennes debut blir en triumf. Paul läser i tidningarna
om hennes framgång och beslutar att besöka henne. Han äser med
glädje och stolthet hennes uppträdande, tills han fär höra nägra tve-
tydiga anmärkningar af omkringsittande herrar. Han anar att hennes
bana skall bli den gamla vanliga historien och han är besluten att
rädda henne. Hastande till scenen ditkommer han just dä hon lämnar
platsen med en lättsinnig snobb för att begifva sig till en till hennes
ära gifven bankett. Han följer efter och, ankommen till festplatsen,
ser han till sin fasa hur de vildaste orgier firas. Hans inträde hälsas
med ätlöje, och Agnes, slagen af hans utseende, följer honom in i ett
sidorum, där hon under vinets inverkan hånar och förlöjligar honom
samt vägrar lämna denna förskräckliga plats. Utom sig af svartsjuka
är han nära att döda henne. Agnes kärlek till honom, som hela denna
tid sofvit, väckes nu plötsligt. Hon uppfattar nu hvilken fara hon har

den nätta lilla körsängerskan
g pastorsadjunkt vid samma kyrka

undgått och nästa gäng vi se dem, knäböja de sida vid sida vid altaret
i den lilla kyrkan.

st

 

axx-m .a tft ft.7-K

Obs. I Fälgfotlgraferingi O

 

  

 

 

lra gar smaslararrs lrrrrml.

En praktfull utställning af de fagraste blommor.
Bilden är ett mästerverk i sitt slag, ty icke nog
med att de skiftande färgerna återgifvas, utan
en enastående plastik har äfven uppnåtts. - - -

M En verklig liten praktbild! w

 
 

 
 

 

"Honny soit, qui mal y pense"

eller

SMALA BYXOR

Vänner af ett godt skratt försumma ej att se denna bild!

 

rr!- Måndagar ath Torsdagar nyll program-ma

Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.
Eftertryck af programmet förbjudas.

 

Stockholm 1910, Stellan Ståls Boktryckeri

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain