#4582:

PRORAM

 

Jenaste världsnytt! Il
athé- ournalen

III-III.. III-IIIIIIIIIII

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I (Le-fvande tidningar) I

Illustrerar på ett briljant sätt senaste
händelser af vikt och intrese från hela
världen. Nyheter hvarje vecka.

BILDSERIE

I   129

 OBSJ OBSJ ,
N VH E TER!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E  Världens Största vattenfall i lefvande bilder. :I nu
I!

HI] ill]
[II]

W En Weddingtripp m

till de imponerande

Niagaraiallen

I Hvart göra en smekmånadstripp om icke till de världsberömda
Niagarafallen, resonnerade det nygifta paret Smith. - Beslut och
handling äro ett hos vyankeenn och vi se brudparet af bröllops-
gästerna följas till järnvägsstationen, där den sedvanliga stört-
skuren af risgryn ej heller uteblef. Expressen rusar i väg förande
de nygifta till nThe imposing Niagara falls. Dessa tagas nu i
närmare betraktande och vackert och intressant blir det att genom
var briljanta bild få vara -med om denna l.tur .Mycket har gjorts
till turisters bekvämlighet och långa järnviadukter byggts för

Elli!

 

 

 

 

 

nu att deI imponerande fallen skola kunna betraktas på. nära håll. 
nu Allt gor också ett enastående storslaget och mäktigt intryck. 
ses - f ess-ms

ill] ill]

 

 

 

IJ f
I ISvartkonsl 
lll

 

Denna intreanta 111m låter oss kåda

en mängd underbara förvandlingar.

Ur en oformlig massa framstår på en
gång ett litet älskvärdt eller komiskt konst-
verk, såsom blommor, artistiska grupper,
komiska ansikten etc.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:o om: :o 1 o: :e o:
o O MUSIK 0 9
g. .g 2. .å g. .g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba

:3 POPULÄRVETENSKAPLIG sERIE 

Tordyfveln "

I." Intressant studiebild "H

 

 

-Ra

Tordyfveln, odödlighetens sinnebild hos egypterna och hvilken
vi helt prosaiskt kalla dynggräfvaren, lefver bland gödsel och af-
skräden. Han är svart och klumpig, nägot smalare än ett finger.
De verktyg, hvaröfver han förfogar, äro utomordentligt väl

lämpade efter hans arbete; hufvudet är som en bred spadeoch
de bägge framfötterna likna två bastanta räfsor.

Dynggräfvaren är ej någon lösdrifvare, som äter hvad himlen
beskär honom och lefver ur hand i mun. Vi se hur han samlar

för kommande behof valda ämnen, dem han staplar upp, knädar
ihop och sedan rullar med bakfötterna till en boll. Men hans möda
är ej ännu slut. Nu gäller det att transportera förrädet till bo-
staden, öfver bärg och regnbäckar och försvara sig mot plundrare.
wStruggle for life) är lika för alla lefvande varelser, och det är
först efter otaliga mödor som han lyckas komma hem med hvad
han samlat för den onda dagen.

Belgislit infanteri på

terrangridt.

En synnerligen intresant militärbild.

Rosalie genomgår en
magringsprocess.

Ovanligt munter kämtbild, inspelad af den populära Rosalie,
wDrottningen i skrattets rikew.

Rosalie besväras af en tilltagande embonpoint samt
rådfrågar en läkare, hvilken tillråder henne att idka sport,
såsom gymnastik, boxning, gångsport etc.

Hon rider, rodd och marscher tilltala henne äfven
och hon blir mästarinna i boxning. Efter genomgången
lärotid är Rosalie en fulländad sportkvinna, men alla
dessa nyförvärfvade talanger ha till följd att hon ökar
i vikt. För att bli smärt fattar hon nu ett hjältemodigt
beslut: hon kastar sig under en ångvält. Resultatet häraf
är storartadt och Rosalies önskan är uppfylld. Hon är
förvandlad till den smärtaste sylfid.

Måndagar och Torsdagar nytt program.
Rätt till ändringar af programmet förbehålles.

Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm 1911, Stellan Ståls Boktryckeri

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain