#4577:

Program
.,.,.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Senaste världsnytt!

athé- ournalen
ml llllllllnlllllll

I (Lefvande tidningar) I

Illustrerar på ett briljant sätt senaste
händeler af vikt och intresse från hela
världen.

BILDSERIE

I i    

OBSJ OBSJ
N YHE TER!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter hvarje vecka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I=IIZ==E=B=I==I==IBäZ==Eä=E=I=i==III=ä=åI==I==EI
st AMERIKANSKT LusTsPEl. w

Arftagerskan
till onkel ROBERTS farm.

En rolig kärlekshistoria från det härliga lifvet på landet.

1. Onkel Roberts farm. 11. Det är härligt på. landet. .
2. Det originella testamentet. 12. James och Mabel mötas dagligen.
njag testamenterar min egendom 13. Af Iden lilla-.flirten har uppstatt en
till min systerdotter under villkor djupare känsla. I I n
att hon under ett års tid arbetar som 14. James tillstär för sin far sin karlek
ladugårdspiga på egendomen. till-Mabel.I o l 0
3. Mabel i sin nya syssla. 15. ))Förä1skad 1 en laudugardspiga! Nej
4. Allt gär muntert och gladt till. . det passar alls ickeli
5. Ut till ängen. 16. Dåliga nyheter. I
6. Den förlorade sonen. 17. De älskande besluta trygga sin
7. James är en riktig dagdrifvare. lycka pä egen hand.
8. En flirt. i 18. Förlofningen.
9. Landvinningar. 19. Ett litet skämt.
10. Godt grannskap. 20. Demaskeringen.

Iååäåäååiåiåå
:ätåiiåiitiä

llkrobaltruppen "Tho Viktors" 

I I I I I I I Högst förvånansvärda äro i sanning de trics, som I I I I I I I

I I utföras af denna trupp. "Den kvinnliga atleten för- I I
tjänar en särskild eloge for den .verkligen kolossala I I.. I

I ..- I styrka, hvilken hon besitter, samtidigt som hon i sina

I I I I rörelser inlägger ett sannt kvinnligt behag. I I I I

I I I I I I

. "NW-..- .inne-f"- -f w

 

 

 

m
I: I
K r " g e t
i

  
   

 

  

 

Från lifvet bland guldsökarne i Västern.
Äkta amerikanskt indian- och nybyggaredrama.

P uldgräfvarel

 

 

Ett ytterst spännande och medryckande
kärleksäfventyr.

Vackrate naturscenerier i naturliga färger.

. En by i guldlandet i Västern.

. Jims och Jessies möte.

. Cowboyn förklarar sin kärlek.

. Störd idyll.

Joe ankommer till byn.

En närgången beundrare.

. Joe och Jessies trolofning.

. Den försmädde friaren svär hämnd.

. Indianen oRed Feathero och dennes hustru gå. omkring och sälja
pärlor.

10. Joe, sin vana likt, hänar äfven indianparet.

11. Jim jagar bort den närgångne.

12. Jessie rider, efter slutadt arbete, till sitt iskogsbrynet belägna

hem. .

13. Joe sammankallar sina vänner.

14. Ofverfallet i skogen.

15. Jessie bringas att följa skurkarne.

16. Indianen och hans hustru, som för natten slagit läger vid väg-

. kanten, observerar det som passerar.

. För att underrätta Jim skyndar indianen till byn.

. Indianskan smyger efter de bortridande, här och där läggande
en pärla för att markera vägen.

19. Jim jagar efter de ilyende.

20. Man iinner spåren.

21. De Hyende söka skydd i skogen.

22. Ett sista försök att undkomma.

23. Kamp på. lif och död.

24. Joe visas bort.

25. Jims belöning.

méåidéékàblåyå

(pensioner-stim,-

 

 

 

 

.lo-oloIo-olol
i-AP-Å
(IJNI

De ytterst små simbyxorna

Komisk scen utspelad ai den genomrolige humoristeii Little Moritz.

Hela världen vet att Little Moritz ej har någon storstätlig figur, och det misstag
han begär genom att hos sin skräddare profva kläder afsedda för en jätte, blir
anledning till en rad högst obehagliga äfventyr. Till och med hans uppfinninge-
förmäga ger upphof till ett skämt, ty resultat af hans försök att förkorta jättebyxorna,
blir endast det, att de förvandlas till ett par ytterst små. simbeor. Det ledsamma
är att denna länk i händelserna utspelas i moderna salonger, där det fordras ett
korrekt uppträdande, i stället för vid en badort. De förklaringar som bli en följd
häraf äro synbarligen mycket stormiga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I I Rätt till ändringar af programmet förbehålles. .I v
- 0

. Mandaoar och Torsdagar nytt program .

I . .. . .. . .. .. I
Publiken ombedes vanligast att anvanda den plats, hvartill biljetten galler.

 

 

 

 

Eftertryck af programmet förbjudas. Stockholm 1911 Stellan Stål! Boktryckeri

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain