#4571: Apollo

Apollo-Teatern 1

Hamngatan 28.

 

 

i Program:

Siärre- Mororbàrräflan
i Monaco.

Totalrevy af utställningen. Prins Alberts af Monaco besök.
Förberedelser till tåttlingen.
Starten.

De två första dagarna.

Säsongens clou!

HETT "f IJOD

Ett konstnärligt inspeladt drama från södern. De färgrika ochI
liffullt framställda scenerierna äro till den grad fängslande och
smekande för ögat, att något dess motstycke icke f. n. torde visas
i Stockholm.

 

1. Ett älskande par.
2. Mötet vid brunnen.

3. Roddfärden. i
4. Han älskar en annan.

5. På värdshuset.

6. Striden om en man.

7. Den skönas triumf.

 

Skolgossens hämnd.

aDefmffLrl, Iärjllmye. är omöjlig. Han får lurkflämw.
Moi w l yichofn"

Kalle har tatt mycket dåliga betyg och hans lararc beklagar  bittert
för hans mamma. Kalle får först att göra med sin mor därefter med skorna-
karen7 som fått reda pa saken, med inn-tvaktens7 med kötthandlaren, med slak-
taren och med bagaren. Han gör uppror mot detta styrkans missbruk och
funderar på hämnd. En klisterburk i ett hörn ger honom en ide. Han lim-
mar alla sina förföljares stolar och binder med ett snöre portvaktens klocka
fast vid proffesor Mormichons stol. Kalle gömmer sig för att ostördt kunna
beskåda följderna af sin hämnd7 hvilka icke lata lange vänta påk  Kalles
offer komma från alla håll med stolarna tastsittande pa sig under det att port-
Vaktens klocka ideligen ringer och de stackars människorna iörgåifves söka
komma loss, så, att de kunna öppna. Kalle njuter kollossalt af sin hämnd
och af denna syn för gudar.

3151915551 i!
oBsJ 0:54

Uppträdande

Byspelmännen

Brackmàla

med låtar och trallar i den
glada stilen.

BS.! OBS-I
E91

nnsnnnnnnnnnnnnn
nnsnnnnnnmeennn

[01
[(91
E91
Eä
. E91
[01
[Ci
[G1
[(ä
E
[(1

1909 års stuöenikoriege.

En utmärkt lyckad och tydlig bild där man ser det

långa tåget passera revy.

Egen foto.

i

Mill film lBliE anill nf Mlli.

Slaktarnn Julius tillåter aldrig att någon ustraffadt gör nan af hunum.

llfiirnigligt ooh skrattrttandr.

 

 

Föreställningarna pågå i oafbruten följd:
från kl. 7-11 e. m hvardagar. Lördagar från 6-11 e. m.
Söndagar från 2f6, 7-11 e. m.

 

Rätt att ändra programmet förbehålles.

Fredagar nytt program.

Program 10 öre.

   

Andrén 8: Holms Boktryckeri, Stockholm 1909.

Information

Title:
Apollo
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain