#4569: Centralbiografen

ål.
,.

 

 

 

entra 

(f. d. Nya London-l
5 Bryggaregatan 5.

 

 

 

- Föreställningar:
Hvardagar 6-8, SHK) e. m. i
Lördagar kl. 5-7, 7-9, 9-11 e. m.
Söndagar 2-4, 4-6, 7-9, 9-11 e. m.

 

 

 

ibans oaser.

Bilder från Sahara.

Intressant film från öknen.

En i sjalfva bergbranten insprangd Väg för fram till Timgads ruiner,
pittoreska minnesmärken fran norra Afrikas forntid. Sa komma vi till Bickra,
en liten stad å en oas i öknen, byggd i terrasser kring fortet S:t Germain.
Vidare
besöka Vi Sidi Okba, beundra arabernas skicklighet att klättra i palmer, stu-
dera militarlifvet, danser Och lekar, hastighetsridt o. s. v.

7 km. från staden ligga Varma svafvelkällor, hvilka visas a bilden.

Under Afrikas sol!

 

Sagan om den heliga Elisabeth.

 

Sagospel i 10 tablåer.
Konstnärligt koloreradt.

Denna film framställer i Vackra bilder sagan om den heliga Elisabeth,
den rae landtgrefvens af Thiiringen välgörande och barmliartiga gemål. Hvar
Och en känner Val Rosens under. Landtgrefvinnan, som trots sin strange ge-
mals förbud bespisade de. fattiga och gaf dem skänker, öfverraskades i sitt
Valgörenhetsverk af landtgrefven. Hon fattade sig och svarade med en nöd-
lögn på landtgrefvens fraga: Jag bar blommor, min herre och gemål. Han
Vill se i korgen, som Var fylld af lifsmedel. Dock, o under! Dessa hafva
förvandlat sig till doftande rosor.

En polis i fickformat. x

En ingenjör har gjort en sensationell uppfinning. Han har nämligen upp-
funnit en polis, som man helt bekvämt kan stoppa i vastiickan. Har Val någon
någonsin hört eller sett en slik poliskonstapel? Har ha Vi honom så godt som
lifs lefvande. Filmen är af sa saregen sprittande humor, att den ej ens närmelse-
Vis kan beskrifvas.

MMAAAA

seem

" massage:
Gästuppträdande

af

buäarkapenet

9iKoioten"

under anförande af kapell-

mästare MUSIE KOFOTINI,
 med sin glänsande 
repertoar.

i i
ååääwåääääåwäåää3äxläfx3ämå

äwöääåä

easwsaaeaaeaae:

En konslsvarfvare.

Denna bild visar huru uppdrifven skickligheten inom denna genre
kan blifva.

 

"51mm tom tillbaka.

Komisk.

 

Eelallnmlelaalmsmmemmammem
f

El

buäarkapenet

"Koioten"

WWWWEWWEWWEI

mm
[Zl

E
E

E

 

Drottningens gunst.

Drama.

Ministerns makt. En afslagen kärleksförklaring. Gunstlingen. Blyg
kärlek. Försåt. Pa spåren. Buketten. Mordförsök. Segraren jublar. Drott-
ningens aftonpromenad. Buketten. En kar hälsning. Brefvet gömmes. Den
särade hjälpes till slottet. Drottningen underrättas. Den särade vaknar till
medvetande. Genkarlek. Fångvaktarna öfverraskas af ministern, sofvande.
Lyssnare. För att skydda konungens ära. En usling. Ministerns död. Slutet

på en roman. x

Dramat utspelas på ett gammalt italienskt slott.
scener.

Härliga natur-

 

Hr Klothamn pà äfventyr.

En komisk bild.

 

 

Obs! Två timmars föreställning.

Rätt att ändra programmet förbehålles.
Program 10 öre.

-éd

Andrén 8: Holms Boktryckeri, Stockholm 1909.

 

i I r :seem-3.021.312;

Information

Title:
Centralbiografen
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain