#4563: Apollo

Ap olle-Teatern

Hamngatan 28.

 

 

Program:

Staden Brestch dess nmgilning. f

Äkta naturbild.

Gatuseener. - Marknadsplats. w Hamnen. - Slussen. - Fiskarbåtar
på vag till hafvet. - Uppsamling ai sjötång. H Tangens torkning. - Stor-
tvätt af bretagniska kvinnor. - Torgseen. - Katolsk syskola. - Bränningar
vid kusten.

 

Den artige prästen

eller

Artigheten I är en dygd.

Från ett engelskt tidningstryckeri.

Hvar och en skall naturligtvis hafva sin tidning på. sängen, men huru
många ha sett huru enitidning tillkommer, därför rekommenderas denna bild
såsom-mycket intressant. I i

åQQQQQQQQQQQQQQQQQ

åliästuppträdande alsllädzspelaren
å Karl Rampeltin.
å
e
Q

Q
Q

I

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

I

 

" Q
Q
Q

GQGGGQGGGGGQQGGGGGQQGQGQ

 

S

(å

k

 

E

Ur repertoaren .framhållas .b.La. .wlsor och.

! .

å sånger af  Fmihga
Q En vintervisa.P - E, främmate jålnta.
Q Det var dans bort i vägen. E, lin vise.
Q Han å 110,. Farväll.
Riksdagsbönnras marsch. Ingalill.

Q Lelle Kal-Johan. Calle Gla, mä, sola.
Q Min hustru. Melangtäras intåv.
Q A, du mä, på (121,3 En glad trall.

Tre käringar 1 e, backe.

eeeeeeeeeeo

 

Q
QQQQQQQQQQQQQQQ

Ett angeläget bref

eller

Ett Vilsekommet rek.

.
E Vedergällning.  i
E
E

l. Sonen hos fadern. i 8. Upptäckt.
El 2. Den farliga flickan. 9. Förföljd. .
3. Fadern förbjudergiftermålet. 10. Skjut honom!
4. Ett beslut. ll. Traffad. Det ar min son. i
5. Fattigdom. i 12. En sorglig hemkomst. I
6. Utan uppehålle. 13. Läkaren.
E 7. Tjufskya. l 14. Två lyckliga familjer. a
1

Wille besöker tant4

eller

100 meter poikstreck.

 

 

Föreställningarna pågå i oafbruten följd:
Sön- och helgdagar kl. 2-6 och 7-ll, Lördagar kl. 5-11 e. m.,
öfriga dagar kl. 6-10 e. m.

 

Rätt att ändra programmet förbehålles.

 

Fredagar nytt program.

 

 

Program 10 öre.

Andrén SL Holms Boktryckeri, Stockholm 1909.

Information

Title:
Apollo
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain