#4561: Apollo

à

Apollo-Teatern

Hamngatan 28.

 

Program:

.OO-OQ0.00-.OCOOOOOOOOOOOO
Bomullsimlustri.

Vår. Plöjning och bevattning. - Sommar. På väg till arbetet.
- Bevattning med Zamboura Bomullsblomman. - Höst.

ning. - Skörd. - Ransning.

Försälj-

På é kärlekens vingar.

En bild7 visande Amors knipslughet och huru han lyckas sammanlänka
manniskobarnen.

I-Iamnpirater.

Piraterna speja från en liotte
efter ett skepp.

Äntringen å skeppet.

Besättningen inspärras.

Kapten öfverrumplas och
fangslas.

Kaptenens hustru flyr, upptäckes
och fangslas vid masten.

Godset undersökes.

Nödsignalen.

Kaptenens dotter ger nödsignal
från tacklingen.

 

ELJEII

El

Signalen upptackes.
ning.

Hamnpiraterna upptäcka dem

motorbåt.

En angare kommer till undsätt-
Öfvermannas och föras ombord

och fly.
Hamnpiraterna förföljas med i

[ln-"l

å skeppet.
Hamnpiraterna igenkännas af

llElL-l

bort.

kaptenen, fangslas Och föras i

E EEE] mmmmm
IlEIIJ

.

Hur Jack fick ett mal.

Litet matfriskt skämt.

.gssassasssassasss s
014 914!

få; i Gästuppträdande
af

Inusionisten

M

 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

W

1

019
FIG
010
014
010
010

vv

Bland illusionsnumren må nämnas:

  

1. Den magiska kocken. 12. Baron Vanderbilts port-

2. De bundna nycklarna. monna.

3. Korten spatsera från ettglas. 13. Den vandrande kronan.

4. Skelettdans eller tramkall- 14. Hjarter dam.
ning at 4:e divisionen. 15. Blomstercorso i Livadia.

5. Risvasen a la Li-Hung-Schang 1 6. Vinchangement.

6. En italiensk kärleksför- 17. Den magiska kaffekoknin-
klaring. gen.

. Dufvopost. Illusion. 18. Restauration i fickan.

. Det genomtrangande mys- 19. Punsch brygges.
teriösa vattenglaset. Illu- 20. Professor M. som present-
sion. kung.

.. Andjakt i salongen Ill. 21. Det brinnande ljuset.

. Biir Deu Del. 22. Guldfiskfangst i luften.

. Trollkäppens saga eller 28. Det spiritistiska hufvudet.
bord, duka dig! 24. Post i salongen".

 

LIAMPAINI.I

En bild7 som, på samma gang den är roande7 slår publiken o
med häpnad öfver de konststycken den moderna kinelnatografien O
kan utföra. I Q

0006000OOOQQOOQOOOOOQOQÖOO
E lll 0 D A G A-

Ett trefligt skämt.

 

 

Föreställningarnapågå i oafbruten följd:
Söndagary kl. V2 2-6 och 7-10.
Öffiga dagar 5-1f27, 1f27-8, 8-1f2 lo, V2 10-" e. m.

Bilj ettpris:
Första plats 35 öre, Andra plats 25 öre,

Reserverad plats 50 öre.
Barnbiljetter 10 öre.

Rätt att ändra programmet förbehålles.
Fredagar nytt program.

Program 10 öre.

Andrén & Holms Boktryckeri, Stockholm 1909.

Information

Title:
Apollo
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain