#4560: Centralbiografen

r

Central-Biografen ä
w (i. d. Nya London-) i

 

 

Föreställningar:
Hvardagar 6-8, 8-10 e. m.

Lördagar kl. 5-7 7-9, 9-ll e. m.
Söndagar 2-4, 4-6, 7-9, 9-11 e. m.

 

 

Från ett engelskt tidningstryakeri. i

Hvar och en skall naturligtvis hafva sin tidning på sängen7 men huru
manga ha sett huru en tidning tillkommer, därför rekommenderas denna bild

såsom mycket intressant.

llrrad kärleksfulla barn lrunna
åstadkomma.

Spännande, intressant och gripande bild ur lifvet.

1. I salongen. 10. Ett tomt och dystert hem.

2. Faderns hemkomst. 11. Pa Väg att uppsöka hustru och
3. Inkräktaren. - barn.

4. I arbetsrummet. 12. Ankomsten till hotellet.

5. Ett bref. 13. Hvadresandeboken utvisar.

(i. Afskedet. I 14. Den resande doktorn tillkallas.
7. Onda aningar. 15. Sammanträffandet.

8. En afskedshalsning. 16. Förlåtelse fm0 barnens skull.

9. Afresan till stationen.

Frun har sina små. infall 1

eller

I-Iur en äkta man stukas.

:i 51313 :i QQMQMMQ

Gäslupplrädande af
det världsberömda qufarkapellel

gasa

 
 
  
   
  

f-x

.1001001003

mwäw a:
ä:- 7 

I

9-

O

q

0

:i

W gg:

 
    
 

:saraaa a: -x- a
s :saa se:

Nedanstående stycken uppföras på den ärade g! 

få: publikens begäran, så långt tiden det tillåter. V tät

010: Bondmaxrscher. Potpourrimarsch. 

u. Förmatmarsch. Whistling .Bowery Boy. 
Kväsar "Patrikadem s Mumblin Mose.

lå Ungdoms-schottisch. Kofotsschottisch. (få:

 Bergslags-hambo. r Strejkpotpourri. 
xSpiskroksvalsen. Gamla dzo I

1:03: Ekströms-valsen. Kofotsvalsen. är

:5
LBMQQQLWNQQMQENQQQQQQ 

Trävaruindustri i Kanada.

 En instruktiv bild, där man ser huru skogens jättar
ä fiillas och förvandlas till brädor. lg

i

Skolpojkens första cigarr

eller

En rättvist straffad sjätteirlassist.

.Humoristisk bild i många roande episoder.

å

 

ooooooooooooooeeoeaeooeooooo
IEn smula andlig spis af luffar-

kapellet "Kofolen"
ooooeoooooooeoooooooooeooooo

Favoriter-nas bindning

En skämtsam bild.

Häxans". håla.,I

En vackert kolorerad tragisk-komisk bild med talrika lustiga poänger.

Hokus pokus filiokus

eller

Kviekhet är ej alltid trolleri.

Herr Pank har konsumerat afsevarda summor för sin onkel. Till slut
mister denne tålamodet och stänger krediten. Belägrad af legioner björnar
gör herr Pank en yttersta ansträngning för att beveka onkeln. Rörd af
bönerna lofvar denne till slut att gifva efter, ja, göra honom till sin ende
arfvinge, om han blott Ville gifta sig. Vår unge man skyndar af alla krafter
att knyta hymens band för att sedan få onkelns löfte förverkligadt. Men. då
förklarar denne, att han först sedan herr Pank förskaffat sig egna arfvingar
kunde uppfylla löftet.

Vår bild visar därpå huru onkeln någon tid efteråt blef kallad till bror-
sonen för att fa se icke mindre an 3 nya telningar på en gång.

 

 

Obs! Två timmars föreställning.

Rätt att ändra programmet förbehålles.

Program 10 öre.

d

Andrén 8! Holms Boktryckeri, Stockholm 1909.

Information

Title:
Centralbiografen
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain