#4559: Apollo

Apollo-Teatern

Hamngatan 28.

    

 

 

Program:

En konstsvarfvare.

Denna bild visar huru uppdrifven skickligheten inom denna genre
kan blifva.v

 

Skolpojkens första cigarr

eller

Gu rättvist straffaö sjätteklassist.

Humoristisk bild i många roande episoder.

SQGQQGQgGQQQGQQGQQ

S

Gästuppträöanöe af öen känöa
vis- och romaussångerskan

NORA DYSSART.

i

GGGGQGGGGQGQQGGGQGGQQGGGGGGGGGGQGGQQ

 

 

Ur repertoaren framhålles följande.-

Mattinata. Blomsterhandlerskan.
Else lill. I Två djupblå ögon.
Friihlingsluft. Schaukel-leifder.
Förskott på saligheten. Nora-vals.

Flickan i gröna skog. Vestbergs-polka.
Fiskarvalsen. När jag blef 17 år.
Spiskroksvalsen. Potpourri.

666GGQGGQQGGQGGGGGQGGGGGGGGGGQGGQQG

eeeeeeeeeeeeeeeee

Scener från medeltiden.

Väpnaren och prinessan.
Skådespel från medeltiden.

Den unge väpnaren älskar prinsessan. De öfverraskas en afton dä han
med sitt guitarrspel underhåller prinsessan. Soldaterna utkommenderas att
fängsla väpnaren. Han kämpar en öfvermänsklig kamp men måste böja sig
för öfvermakten. Väpnaren föres inför konungen och dömes till lifstids fängelse.
Den stackars prinsessan dömes af sin fader att taga slöjan i ett närliggande
kloster. Prinsessan lyckas genom en trogen tjänarinna sätta sig i förbindelse
med väpnaren. Väpnaren rymmer ur fängelset och iiyr till ett zigenarläger,
där han anförtror sig ät zigenarhöfdingen. Dä prinsessan under bevakning
skall föras till klostret, lyckas Väpnaren med zigenartruppens hjälp efter en

häftig strid öfvermanna soldaterna och befria prinsessan. Väpnaren flyr med
den älskade i sina armar.

 

Hastig återkomst

eller

När herrskapet skulle resa bort, men
kom för sent till tåget.
En dräplig framställning af den gamla historien om hvad tjänstefolk taga

sig till, när herrn och frun äro borta7 samt huru dessa te sig7 när dessa efter
att ha kommit för sent till tåget, återkomma hem.

 

dapanskafhnnasnnn

Kolorerad illusionsbild.

Föreställningarna pågå i oafbruten följd:
från kl. 7-11 e. m hvardagar. Lördagar från. 6-11 e. m.
Söndagar från 2e6, 7-11 e. m.

 

Rätt att ändra programmet förbehålles.

 

Fredagar nytt program.

 

Program 10 öre.

Andrén 8: Holms Boktryckeri, Stockholm 1909.

Information

Title:
Apollo
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain