#4558: Apollo

I Apollo-Teatern

Hamngatan 28.

 

 

i Program:

illverkning af träkol.

Instruktiv bild i flera afdelningar, visande i detalj huru kolen tillverkas,
från vedens uppstapling och till dess de färdiga- kolen läggas i plomberade
säckar för export.

Hjälten från Valny.

En bondgård stormas af en förpost. Bönderna göra ett förtvifladt mot-
stånd. Under stridens hetta flyr bondens iille son att skaffa undsättning.
Han lyckas att radda sig ut ur huset men upptackes af soldaterna. Dessa
atlossa ett skott efter den tiyende gossen, hvilket träffar honom i benet. Han
förbinder såret och flyr vidare.

Pa vägen möter han den kommenderande officeren. För denne omtalar
han händelsen. 4 -

Oificeren, rörd af gossens hjältemod, skyndar till platsen samt kommen-
derar sina soldater att upphöra med striden.

Ett plötsligt uppvaknande.

.a

Ett uppiggande skämt.

GGQQQGQQGQQGGQGQGG

Gästuppträöanöe af öen känöqa
vis"I och romans-.sångerskan

NoRA DYSSART.

,

 

Ur repertoaren framhålles följande:

Mattinata. Blomsterhandlerskan.
Else lill." Två djupblå ögon. I
Friihlingsluft. Schaukel-leider.
Förskott på saligheten. Nora-vals.

Flickan i gröna skog. Vestbergs-polka.
Fiskarvalsen. När jag blef 17 år.
Spiskroksvalsen.j Potpourri.

eeeeeeeeeeeeeeeeee
Egyptiska osysselàättningar.

1. Burtillverkning. 2. Äsnerakning. 3. Bakning. 4. Vattenkärl till-
verkas. 5. Bränsle plockas. Eld uppgöres till marknaden.

e
e
e
e
e
e
e
e
så
e
ei
e
e
e
så
e
e
e
e
G
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
så
e
e.
e

GQGGGGGGGQGGGGGQQGGGGQGGGGGGGGGGQGG

Q

Mycket intressant och sevärd.

Saligare gifva än taga

Den berömde amerikanske milliardören Rockefeller var stämd på en

summa af 29,000,000 dollars. Men dåJ summan skulle lyftas, kunde man ej
i på något upptankligt sätt få tag i den skyldige.

Vår bild är en slående parodi på sökandet efter honom. En vild jakt
under tokroliga äfventyr och strapatser utspelas. Den förföljde tar till slut
sin tillflykt till en ballong. Men denna blir genomskjuten och trafikanten
trillar nedxi en oljebrunn. Sedan man lyckligt och val fiskat upp honom,
ser han sig ingen annan utväg "an att utbetala beloppet.

Utomordentligt satiriskt.

 

 

Föreställningarna pågå i oafbruten följd:
från kl. 7-11 e.-m hvardagar. Lördagar från 6-11 e. m.
Söndagar från 2e-6, 7-11 e. m.

Rätt att ändra programmet förbehålles.

Fredagar nytt pro gram.

Program 10 öre.

 

Andrén 8: Holms Boktryckeri, Stockholm 1909.

Information

Title:
Apollo
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain