#4459_1: Teaterbio

TEATER-BIO

 

 

Föreställningar:

Annandag jul samt måndagen den 27 dec. kl. 8,15 e. m.

PROGRAM:

uLuAN Glsrrs mästerverk

OMOLA

Filmskådespel i 6 akter irån renässansens Florens.

Filmen är, på grundval av romanen "Romola" av George Eliot, inspelad i italien
under regi av Henry King i samarbete med dzr Guido Biagi, förste bibliotekarie
vid Laurenzianska biblioteket i Florens.

Pressuttalande:

Stockholms-Tidningen:

"Det är sällsynt att en film, med praktfull
ram tillika rymmer ett innehåll, som har liv
och mening. Denna ovanliga förening finner
man hos VRomola", renässansfilmen från Met-
ro-Goldwyn. "Promolal är helt igenom en mön-
ster-film: den underbart Vackra uppsättningen,
den sinnrika fotograferingen, den ena scenens
konsekventa fogande till den andra, spelets ut-
trycksfulla intensitet med ett minimum av ät-
hävor. Lillian Gish ger här ännu något nytt
av sin stillsamt förnäma konst. Maneret är
borta. Ljuvheten finns kvar, men den strålar
av inre styrka. Aldrig har. denna skådespeler-
ska rört sig med knappare medel, och aldrig
har likafullt styrkan i hennes spel varit större.
Den unga Bomola, som på. det bittraste sätt en
kvinna kan uppleva, svikes i sin kärlek, blir
en gestalt, som man inte glömmer. Ronald
Colman gör med äterhällen lidelse en pregnant
studie av en ung konstnär, som i tysthet äl-
skar Romola och maktlöst åser hennes öde.
Briljanta typer bland de många som skymta
äro Savonarola och 1den gamle blinde lärde,
Romolas far. Det är en film, som man vill se
manga gånger."

Dagens Nyheter:

"Renässansens Florens bildar bakgrunden
för handlingen i Bomola, den nya Metro-Gold-
Wyn-filmen. Lillan Gish har huvudrollen: hen-
nes fina späda gestalt smälter in i tavlan och
ger den liv, sä att man nästan tycker sig ha ett
gammalt italienskt konstverk för ögonen. Även
Dorothy Gish är med i en friskt tecknad bond-
flickas gestalt."

stockholms Dagblad:

"De grandiosa bilderna flöda och man njuter
av denna kraft, ryckes intensivt med."

Nya Dagligt Allehanda:

"En av Metro-Goldwyns stor-filmer, lRomolal,
ett drama frän renässansens Florens. Henry
King, som inlett inspelningen, vilken för övrigt
varit förlagd till ort och ställe - Florens med
omnejd i har framtrollat en tavelföljd, som
formligen bländar i sin yppighet och prakt.
Starkt fångar han också genom de överlägset
dirigerade folkscenerna med i dessa ingående
karaktäristiska grupperingar o. den länga ra-
den intressanta ansikten.

Barniörbiuden.

 

Annandag jul kl. 6 e. m. Barn- och Familjetöreställning.

PROGRAM:

RICHARD DlX

den sympatiske äventyrshjälten spelar hufvndrollen i

VILDBASAREN FRÅN NEW YORK

En historia om vad en ung man kan råka ut för, när han trotsande alla hinder söker vinna
den kvinna han älskar.

Ett romantiskt tilmäventyr i :8 akter med fart, kläm och sprudlande humör.

5 As TIDNESNLÄN, -
sTAo. I

MARIE

Vänd!

Information

Title:
Teaterbio
Place:
Mariestad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages