#4458_1: Teaterbio

TEATER-BIC)L

 

 

1

i Föreställning;

Nyårsafton kl. 8,15 e. m.

, f PROGRAM:

7.. i " Dansen genom tiderna.

2. ELEANOR BOARDMAN i

Min iFlFu Vill Skiljàs.

Llustspel i få akter.

Regi: Hobart Henley.

Oiiiicin: Metro-Goldwyn.

l ilfliUViUlDlRiOlLLlERNA:

BLIEANOWR BOARDMAN.

Charles Ray tycks nu åter vara ett film-
namn att räkna med på allvar. I denna film
föreställer han en ung odåga, som tack vare
en resolut hustru förvandlas till en dugande
affärsman, och han gör rollen inte bara med
ett smittlande g-ott humör, utan har också nu-
mera en  pass avgjord säkerhet i tekniken
och i förmågan att ta fram det karaktäristiska

SALLY OPNEIL.

enAnLes RAY.

hos. figuren att lhan kan inrangeras i en god
klass som verklig komediaktör. (Som den gif-
taslystna unga damen, Vilken senare var 1så.
litet nog-raknad i fraga om medel att vinna vad
hon föresatt sig,V har Sally OlNeil sin första.
uppgift och lamnade ingenting Övrigt att Ön--
ska i fraga om kvinnlig mjukhet, samtidigt
som fljävulsglimten i Ögat kom en att ana den
lilla manslukerskan.

Barnförbjuden.

 

Nyårsdagen samt söndagen den 2 jan. kl. 8,15 e. m.

PROGRAM:

7. Överste Lögnhals och den felande länken.

Slkämtteekning..

I . I
2. S] u nycklar till aldpate.
Y i Liustspel i sju akter med DOUGLAS MAC LEAN i huvudrollen.
Regii: Til-.ed Newmeyer. v
Här ha vi mönster-filmen, med alla de fördelar ett iizirstklassigtI lustspel skall be-
sitta, och ingen av dess nackdelar: Men så är Douglas Mac Lean också bättre än någonsin.
BN- PAnAMeUN-rrILM. I

Pressuttal ande:

ISvenska Dagbladet:

"Sju nycklar till Balfdpaten, heter veckans
film  1Rialto och Sibyllan. Det är en historia
om en författare, som av vidriga Öden tvingas
skriva en bok på den korta tiden av 24 tim-
mar. . .. Douglas Mac Lean .spelar författaren
med brio M hans mimik  ohetallrar. Och för
(ivrigt medverkar en rad goda skådespelare i
den trevliga filmen.

Folkets Dialgiblad Politiken:

Den glade :Douglas Mac Lean är här en
författare, som laser in :sig på ett oihebiött som-
marhotell för att dar i lugn och ro skriva en
aventyrsroman.... Filmen ar valgjord och
rolig med ett myller av skrattretande scener
och figurer. Douglas Mac .Lean ar i sitt esse v
som den förälskade och av allsköns hovar ja-
gade författaren.

Barnförbjuden.

 

Nyårsdagen kl. 6 e. m. Barn- oeh Familieiöfrestä-llning.

Program:

QLARENCE.

En komedi i 7 akter med WALLAGE REID i huvudrollen.

Vänd!

Information

Title:
Teaterbio
Place:
Mariestad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages