#4455_1: Teaterbio

TEATER-BIO

 

 

Föreställningar:

Lördagen den 8 jan. kl. 8,15 em. och söndagen den. 9 jan. kl. 6 0. 8,15 em.
OBS! Föreställningen kl. 6 e. m.

PROGRAM:

1. Två amerikanska sevärdheter.

2- uNDE H MMELN

(For Heave

 

nls Sake)

 

 

 

 

Fars i sex akter med

HAROLD LLOYD-

i huvudrollen..

Officin: Harold Lloyd Corporation.

Regi: Sam Taylorn

En äkta Harold Lloyd-fars i sex skrattiyllda akter.

Det bästa med denna fars är, att handlingen kommer i gång redan i ftir-
sta akten, och att det går undan med sam-ma fart hela filmen igenom.v

Pressen skrev efter premiären i Stockholm:

Stockholms Tidningen:

Harold Lloyd-filmen 1"I sjunde himmeln"
blev en dundrande skrattsucces pä Olympia o.
Imperial, och det med rätta.. Den är helt en-
kelt glänsande rolig fran början till slut. Den
ena tokroligheten, den ena vanvettiga situatio-
nen -avlöser den andra i rask takt och med en
ständig stegring så att äskädaren inte hinner
hämta andan - eller reflektera över galenska-
perna. En filmfars som denna är ett sannskyl-
digt förnyelsens bad. . ..

Svenska Dagbladet:

Olympia och Imperial: "Sjunde himmeln".

Jag kan fatta mig kort om Harold Lloyds
nya film "I sjunde himmeln", som  manda-
gen hade sin 1Stockholmspremiär: uppslag-et ar
förträffligt och det ar också genomfört, med
den rutin, som man kommer ihäg från hans
föregående skrattsucceer. Publiken jublade
över återseendet och framgången var genast
given. Det skulle vara omöjligt att återge de

mänga uppsluppna påhitt, som denna film in-
rymmer. Nog sagt: man följde den med nöje
frän början till slut. Ögonblickligen kastades
man in i den kaotiska handlingen och i och
med att filmen hade gripit sitt tag om publi-
ken mäste denna ge sig pä nad och onäd även
i fortsättningen. Något programomhyte torde
knappast vara behövligt inom den närmaste
framtiden pä ovannämnda biografer. Där-om
vittnade högljutt munterheten i salongen.

Stockholms Dagblad:

. Harold och regissören Sam Taylor ha
där verkligen ansträngt sina hjärnor7 och reM
sultatet har blivit en fars, som försätter en in-
biten farsälskare direkt in i den sjunde him-
len. Redan efter första scenen är det helai
gäng. Trick utvecklas ur trick, allt gär i ett.
Och dock möter man inte Mac Sennet-farser-
nas maskinmässighet. Takten ar  något satt
behagligare och mjukare. Efter "Upp genom
luften" har inte en sä rolig Harold Lloyd-film
framställts. . . .

Barntörbi uden.

 

Nästa vecka kommer iättetilmen

FUST..

l AirlansmtÄN, I
MARIESTAD. I

Vänd!

Information

Title:
Teaterbio
Place:
Mariestad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages