#4453_1: Teaterbio

TEATER-BIO

 

 

Föreställningar:

i

Fredagen den 12 februari kl. 8,15 e. m.

PROGRAM:
MARY PHlLBlN

l. ROSEN FRÅN PARIS.

Skådespel i sex akter etter "Milzi", en novell-av Armand Dellys.

Regi: Irving Gunning.

Oifiein: Universal.

I huvudrollen: MARY PHILBIN.

Mary Philbin företräder här pa sitt van-
liga älskvärda och intagande sätt hjältinnan.
Denna är en foräldralös flicka, som uppfostrats
i ett kloster, och då hon lockas därifrån mäste
hon leva bland en del dåliga personer vilka
trakta efter hennes liv Och förmögenhet. Det
hela slutar med att hon blir gift med en :markis

som väljer henne i "stället for en trolösI socie-
tetsdam.

Pressutdrag: Filmen är lyckad - man
följer filmen med intresse - elegant iscen-
satt i lagom inslag av hä de kärlek och spän-
ning. i

2. LILLA HERTIGINNAN.

Skådespel i två akter med RUDOLPH VALENTINO i huvudrollen.
Å Barnförbjuden.

 

Lördagen den 13 och Söndagen den 14 febr. kl. 8,15 e. m.

PROGRAM:

l. Förspel av Teater-Bios duo.

2. , Don efter person.

Mack Sennet-iars i två akter.

LON CHAN EY

3. SRGADE HJÄRTAN.

Filmskådespel i sex akter efter en roman av Wilbur Daniel Steele.
Relgfi: Tom Forman.

Ni kommer väl .ih-"ag "Ringaren i Notre
Dame" och "Han som fär orfilarna". Dä. kom-
mer Ni säkert också ihåg Lon Cheney, han
som hade huvudrollen i dessa båda storfilmer.

Pressuttal ande :

"Sargade hjärtan" intresserar främst, tack
vare Lon Chaneys slkficlklfifga åter-givande av en
kinesisk arbetare. Hanl har inte blott .mas-kerat
sig till oigenkfännlighet utan .får även i plastik
och mimik fram den orientaliska rasen så. full-
ständigt man garna kan tänka sig. I Övriga
större roller Harrison Ford och Margnerite de
la Motte.

D. N.

I nyS-argade Hjärtan" spelar han en gammal
ikines. som ställer allt till rätta i en tilltrasslad
historia bland sjöfolket i en liten hamnstad.

A

Lon Chaney fhari Sargade hjärtan ånyo
en karaktärsroll, som han utformat på bril-
jant sätt. l Övrigt ses Marguerite de la Motte
samt Harrison Ford, vilken senare för första
gången på, lange visar sig for svensk publik.
De som sätta värde på. fornäm .skådespelar-
konst böra inte försumma att se Lon Chaney
även i denna filzm.

Sv. D.

Barnförbjuden.

i A a 1-an FSKMN,
MARIESTAD. I

Vänd!

Information

Title:
Teaterbio
Place:
Mariestad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages