#4452_2: Teaterbio

DET ANDRA STRUIVIPEBÅNDET

 

 

I lHlUVUDRIOILLERNIA:

Lord Algernon Chylmley .. Raymond Griiiilh

Eleanor Buttervvorth . . . . . . . . . . .. Viola Dana

Adam Butterworth . . . . . . .. Theodore Roberts

Gaspar lLe Sage . . . . . . . . . . . . .. Gyril Ghadwick

Annabelle Wu . . . . .  . . . . . .. Anna May Wong

Gerald ButterWorth . . . . . . . . . . .. William Boyd

 

Det började pä en restaurang en natt när
löjtnant Gerald Butterwiorth, :aning av en
gammal sjöofficersfamilj, hade räkat dricka
et glas för mycket. Han råkade nämligen ut
för den vackra .bedragersk-an Annabelle Wu,
i som, utan att han viste det, var i Imaskopi
med Gaspar Le Sage, familjen ButterW-orths
advokat. I

Morgonen därpä vaknade Gerald pä ett li-
tet hotell i stadens utkant och fann till .sin
1 förskräokelse, .at någon hade tagit hans nyck-
, lar. I stället .för dem lhittade han ett strum-
peband, som den kvinnliga tjuven tydligen ha-
de tappat. Han rusade upp på sitt tjänsterulm
för att endast finna, att hans kassaskåp hade

öppnats under natten, och att nägra viktiga"

militära dokument lhade stulits. Den stackars
löjtnanten säg sig redan i andanom stä inför

krigsrätt och -dömas till ett fruktansvärt straff.l

Just dä fick han besök av den hlögvälbor-
ne lord Algernon Chumley, hans gode vän,
lsom var förlovad med hans syster, Eleanor.
Och nu fogade en olycklig slump så., att lord
Chumley blev misstänkt för stölden, och när
han gick .sände en av Geralds förmän ett par

detektiver efter Ghumley för att .skugga ho--

nolm.

Under tiden hade Annabelle Wu .medde-
lat Le Sage, att h-on hade lyckats i sina pla-
ner, och Le .Sage bad henne gömma dokumen-
ten. tills vidare. Sä .begav sig Le Sage till But-
terwoths hem, där han överraskade Eleanor
med en glödande kärleksförklaring. Han pä-
stod vidare, att han hade möjligheter att kö-
pa tillbaka de försvunna papperen, men att
han inte ville göra detta, förrän han var med-
lem av familjen. Och för att rädda sin bror
mäste Eleanor slutligen gå. in på. att gifta sig
med den förhatliga advokaten. i

Det mystiska strumpeblandet hade lemel-
lertid placerats i Butterworths kassaskåp, och

den natten lyckadesxlord Chumley pä ett lika
egendomligt som äventyrligt sätt taga ut
strumpeban-det för att med detta som hjälp
ansälla efterforskningar. Men detektiverna
voro honom i hälarna, och han blev tvungen
att hastigt taga till flykten. Plä en gata fick
lord Chumley under sin Vilda flykt plötsligt
syn på en hund, som har maken till det mys-
tiska strumpebandet om halsen. Han följde
efter hunden, och snart anlände han till dess
ägarinnas bostad. Och denne var ingen lan-
nan än Annabelle Wu.

Här skulle alltsa dokumentet finnas, och
det dröjde ej länge förrän lord (-Ihumley, tack
vare sin knipslughet och även en smula tur,
.h-öll det dyrbara konvolutet i .sin hand. 1Han
begav sig genast på, hemväg för att meddela
Butterworths, att hans expedition hade lyc-
kats, men när han hade gått, anlände Le Sage
och fick av den förtvivlade Annabelle höra,
att hon hade förlorat dokumenten.

Nu beslöt Le Sage att enlevera Eleanor.
Han påstod, att dokumenten funnos ombord
pä hans jakt, och de stego ombord pä en liten
racerbät för att bege sig ut till jakten. Men
lord Chumley hade upptäckt dem, och i en
annan racer. upptog han förföljandet. Det
blev en spännande kap-plöpning och en vild
.strid ute på. havet, och det skulle föra oss för
läng-.t att här relatera alla de äventyr vär
hjälteiupplevde, innan han lyckades befria
sin fästmö ur den skurkalktige Le Sages våld.
Men det slutade med att de till sist stodo väl-
behällna pä det torra. Dokumenten voro räd-
dade och därmed även Gerald Butterworths
heder.

Det blev ett bröllop, som stod i dagarna
sju. Lord Chumley var mannen för dagen,
och ingen missunnadehonom hans lycka. Ty
den hade han om någon väl förtjänat.

Information

Title:
Teaterbio
Place:
Mariestad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages