#4452_1: Teaterbio

TEATER-BIO

 

 

Föreställningar:

Fredagen den 5 mars kl. 8,15 e. m.

PROGRAM:

Böda Kvarn-filmen

GRUNA GUDIHNJINIAINJ.

Filmsikådespel i sju akter etter W:m Arehers pjäs.

Regi: SIDNEY OLGOTT.

Oiiicin: GOLDWYN.

I huvudrollerna HARRY T. MOREY, GEORGE ARLISS och ALICE JOYCE.

Filmen ar kolossalt intressant fnan första till sista scenen, ibland till den grad att
man Xhar svart att sitta stilla. JSituationerna ha uttanjts till olidlig grad .av spänning, över-
allt vantar linan på någonting oförmodat, som skall handa i ögonblicket därpå. Den som är
road av en rafflande aventyrslhistoria får sitt lystmate. I

Vad pressen säger:

Man sitter och darrar av spänning - är mycket skickligt gjord - inte :så litet rafflan-
de A originell och sensationell m har fatt en praktfull uppsättning.

Barntörbjuden.

 

Lördagen den 6 och Söndagen den 7 mars kl. 8,15 e. m.

PROGRAM:

1

l. Förspel av Teater-Bios duo.

2, De underbara glasgonen.

Ser. lll.

Raymond Griffith, den nye lustspelscharmören

3. DET ANDRA STRUMPEBANDET.

Lustspel i sin akter efter en talpjäs av D. Bellasco och Henry de Mille.

Regi: Frank Ursoin och Paul Iribe.

Pressuttalande:

SVENSKA DAiGBLlADET.

Olympia: "Det andra
Raymond Griffith ar en för Stockiholmspubli-
ken hittills okänd vfilmstonhet; m-en det ar
stallt utom allt tvivel att han kommer 1att bli
lIbidde1 bekant ooh popular i ett slag,  fördel-
aktigit som han presenterar sig i Olympias se-
naste program, "Det andra strumpehandet".
Filmen ar en komedi med fars- och sensa-
tionsinsl-ag, rolig och gjord lmed rivanlde fart.
Raymond Griffith ar en verkligt trevlig he-
kantskap, en glad, sak-er och pahittig aktör,
vig som en apa och .med ett humör som aldrig
tklickar. Han har scener, som äro förstklas-
siga i sitt slag, men att antyda hans roliglie-
ter vore orätt mot hela den publik, som skall
se filmen. -Griffith kommer sälkert att :stanna
länge på Olympia.

stumpehandet". i

En Pa ramounlifilm.

STOCKHOLMS vDAiGBLA-D.

Raymond Griffith har förut glimtat fram
då och då i någon 1komiskt lbiroll samt .statt
som författare för ett och annat roligt lust-
spel. Nu singlar han plötsligt ner som cen-
tralstjàrnan. Hans viglhet gränsar till det
otroliga ooh han excellerar i de mest vansin-

niga triek, varför :man med nöje ser honom.
"Det andra strumpebandet" blir sålunda en -

synnerligen - angenäm aftonunderhàllning,
aven om filmen inte erbjud-er fullt så. delika-
ta situationer som titeln vill antyda. Anna
May Wong, kinesiskan från "Tjuven i Bag-
dad", ar har söt och förförisk och rar om
strumpehandet. I den övriga ensemblen mär-
kes Cyril Chaidwick som hennes partner samt
Viola Dana. i

En Paralmountfilm H en garanti för den bästa föreställningen i stan.
Barnförbjuden.

 

Söndag kl. 6 e. m. Barn- och lFamilietöreställning därvid visas: Det svenska lustispelet
ANNA-GLWABA OGI-I HENNES BRÖDEB. Efter Hasse Z. bok med samma namn. I huvud-

rollerna, Carl Browall-ius, Hilda Bergström, Ann-Britt

I AenoNfsmuiN,
MARIEST 9. J

Ohlsson och Karin Swanström.

Vänd!

Information

Title:
Teaterbio
Place:
Mariestad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages