#4451_1: Teaterbio

TEATER-BIO

 

 

Föreställningar:

Fredagen den l9 februari kl. 8,15 e. m.

PROGRAM:

En ny stor fransk äventyrstilm

Slottet Königsmarcks hemlighet

vilken även den i likfhet med "Prins Giharmant" grått [lera veckor för "fullsatta hus på
Palladium i Stockholm.
Filmslsådespel i 7 all-:ter etter Pierre Benoits roman.

Bearbetad och iscensatt: av Léioince Perret.

Official: Pen-et, Paris. I huvudrollerna: Jaopiues

Gatewlain (bekant från "Prins Gha,rmant") och Hugruette Diuflos.

Det 1åtr en historia från ett Litet tyskt fur-
stdhofv ooh rör sig orm huru en ung kvinna av
iframiålxjehansyn tvingas att gifta sig med arv-
tagfaren till funsteddme-ts tron, ett äktenskap
som Ihlott blir (det till skenet. Brodern till
troinarzvingen later röja ur vägen den man, 1som

som i egenskap av inionrnator vistas å, slottet
Königslmarcfk uvpipitadker hemligheten, avslö-
jar den för den nngla lanklan och blir - sedan
han räddat hennes liv vid en eildsvlàda - hen-
nes uitkorade. i

Pres-sutdragt Full av liv och spänning w

står mellan honom och hans önskningars mål En sto-r fin, spännande tillm W eldsvådan är

och tror sig därmed vinna bada den elfterlstra- briljant gjord - lpralktlfulla scenerier - utul

vade kronan och sin diod-e Wbnoders gamlal. Han märkt fotografering" - Ett utmärkt .spel fpn

Imsstalgier sig i det sista, ty en tunnn fransman, f alla, händer - sparas icke på effekterna.
Barnförbjuden.

 

Lördagen den 20 och Söndagen den 2] febr. kl. 8,15 e. m.

PROGRAM:

l. Förspel av Teater-Bios duo.

Säsongens största film

z. YTHE

IRON ,HORSE

(JÄRNHÅSTEN)

.En film i 9 akter, fylld av kärlek och. romantik - hart ooh diådkralirt, avspegllande livets
- alla faser. i

Regli: John Ford.

Eiiter tre års intensivt sarlbreite yfick denna
märkliga flilvm sin nreliniar i New York. Den
slog helt igenom och har varit en av den stång-
na säsongens största amerikanska succéer,
om ioke den allra största.

"Tlhe Iron horse" hvar ett år i straok visats
för ffulla hus i New York, där den mötts :med
entusiasm ofclh jruibel bräde av kritik ooh nulbflik,

Pressuttalande:

"En stortilzm. . .. ionstl som sist .maste sä-
gas att de pengar som lagts ned vid inspel-
ningarna givit god valuta. Filmen  impo-
nerande. . .. Bilderna övierflölda arv dramatiskt
liv. De öden odh oiventryr som ijarnvzägslhygiglar-
na :måste lblivit lultsatta dör aha li .filmen för-
t.räiilf]i,g"t iillustrleznaits genom e-n 11lika spännan-
de som normazntisk handling. George 1OllBrien
är kraftfull och manlig; odh inte artiltioiell som
så. många av de övriga fillimstorheterna. Madge
Bellaimy spelar intagande-f"

Sv. Dagbladet.

"En Iklalm nå diet hela som synes lhti 1svårt
att dvertrumlfa." T. TW. i Idrottshladet.

Oiiificin: FOX.

ooh ft den exklusiva Ginalulmans Egyptian
rllh--Jatre Los Angeles, världens mest kräsna.
hioginalitoater, visad-es den till höljda briljettrpri-
ser fyra månader ii följd! Och nu gar den
anyo på, Broadway. Det 1äur också, 1utan tvivel
ett av de fullödiglaste filmverk, solm hittills
skapats. A

"En verkligv stortilm från Fox. . .. tiikta, jag
.höll på. att siälgla oltörglldmflig konst. Slpeleit 
alla händer utmärkt lmied Georng OfB-rlien i hu-
vudrollen. Manlig oclh bra. Något att se ooh
minnas."

Våra rNölien.

"Ofredande indianer, enskilda intriger,
svårt klimat, allt detta visar filmen i sinan-
nande och aven lhiulmoris:tiska scener, dlär kortp-
rail Johnson ifrån Simralan-d har äran av ernratt
yfr-ailntriadarnde rolll. rDet ar ifart ooh liv Ölver
scenerna. Texterna fyndiga."

Slthtlms-Tidn.

Barntörbiuden.

I AB. Tl DN.F SKLÄN,
l

Vänd!

Information

Title:
Teaterbio
Place:
Mariestad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages