#4450_1: Teaterbio

TEATER-BIO

 

 

Föreställning:

Fredagen den 17 december kl. 8,15 e. m.

PROGRAM:

1. Liberty-Revyn.

2, i RAYMOND GRIFFITH

är en charmerande komiker och en komisk charmör. Hans strålande humör och flotta appa-

rition göra honom till den mest omtyckte av alla tarsörer.

Han kommer här i en verkligt

rolig iars.

[l=ll.. K.. H.. ESIIDENTEN

Fars i 6 akter efter en roman av It. Morris och J. Mitchell.
I den kvinnliga huvudrollen MARY BRIAN.

Efter premiären i Stockholm var det en herre som sal...

H-anK-an I-I-an Presidenten

 "och så skrattade han för full hals.

Det ar sallan man möter ett så, respektlost
och uppsluppet skoj med konungar, konunga-
dömen och traditionellt ceremoniellt. Men inte
ens den mest rojalistiske borde känna sig nå.-
got namnvart chockerad. Det är filmen allde-
les för rolig till. Regissör och författare ha
skridit till Verket med det mest oförbranneliga
gåpàarhumör. Så har filmen heller inte en en-

En Paramounttilm.

da död punkt. Den ar fullkomligt laddad med
farsstoff och farssituationer. Det hela gar
verkligen slag i slag, sa raskt och flott, att
man knappt hinner dra andan. Som den stac-
kars jakt-ade prinsen-tronföljaren, sedan mo-
narken, skådar man lille Raymond Griffith,
som med denna film definitivt kommer att spe-
la in sig i folkets hjarta. Så rolig och trevlig
ar han. I

Barntillåten.

 

Föreställningar:

Lördagen den 18 och söndagen den 19 dec. kl. 8,15 e.m.

PROGRAM:

7. Veckojournal.

2. Världens Förbund.

Max Fleischer teckning.

3, , i LYA DE PUTTI

stRTSJUKA)

En tragikomedi för filmen i 6 akter.
Regi: KARL GRUNE.

s I huvudrollerna:

Vad pressen sade:

Stockholms Dagblad:

1lStureteatern har med sitt program för vec-
kan Svartsjuka, med Lya dewPutti och Werner
Krauss, gjort ett fynd, som säkerligen kommer
att dra folk. Ämnet är allvarligt nog, men ut-
förandet gör det hela till en lekande lätt och
behaglig komedi. Lya de Putti fortsätter på
den väg hon en gång slagit in, hon spelar intel-
ligent och nyanserar val. Emellertid ar hel-
hetsintrycket av filmen det basta.

Manuskript: PAUL GZINNER.
Oificin: UFA.

LYA DE PUTTI, WERNER KRAUSS och GEYORG ALEXANDER.

Folkets Dagblad Politiken:

1lEtt gott och i detalj val genomfört uppslag.
Filmen uppbàres av de två kontrahenternas
framställare, Lya de Putti och Werner Krauss,
vilka på ett mästerligt satt och i yppersta sam-
spel utformar de psykologiska finesserna. Regi,

utstyrsel och fotografering förstklassiga. Fil-
men har något att lära både gifta och ogifta,
svartsjuka och icke svartsjuka."

Barnförbjuden.

. I AeTvoNfsmuiN,
MARIESTAD. l

1 Vänd!

.I

Information

Title:
Teaterbio
Place:
Mariestad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages