#4449_1: Teaterbio

TEATER-BIO

 

 

Föreställning:

Fredagen den 10 december kl. 8,15 e. m.

HWMMM:

1. VlDE-NURMI.

En serie bilder från löparduellen i Stockholm. i

2, Rin-tin-tin

sINu Hennes HAMNAQE

Äventyrsfilm i 6 akter.

Officin: WARNER BROS.

En spännande vildmarkshistoria mottagen med applåder på premiären i Stockholm. -
En film för alla äventyrstörstande ungdomar från 15-90 år och för alla hundvänner.
RIN-TIN-TINL.
den kloka schäfer-hunden, jämte Jane Marlove och Mitchell Lewis i huvudrollerna.

1"Strongheart" har fätt en fullt värdig efter-
följare i 7"underhunden" "Rin-tin-tin, som rik-
tigt visar framfötterna (tassarna) i 7"Sin-herres
hämnare".

Bin-tin-tins duktige regissör har här verkli-
gen lyckats göra en spännande och rolig histo-
ria utan att det pä minsta1 sätt hakar upp sig.
Bin-tin-tin är helt enkelt storartad -. Alaskas,
köldens, snöviddernas och de stora äventyrens

land, är platsen för Rin-tin-tins- bravader, och
filmen bjuder följaktligen pä en mängd stor-
stätliga naturscenerier. Bin-tin-tin har ut-
märkta medspelare i den Vackra June Marlove
samt David Butler och Mitchell Lewis.

Det händer inte ofta, att den stockholmska
filmpubliken högljutt ger sitt bifall tillkänna,
men när det gäller en film som "Sin herres
hämnare", sä äro de livliga appläderna för-
klarliga.

Barnförbjuden.

 

Föreställningar:

Lördagen den ll kl. 8,15 e. m. samt söndagen den 12 dec. kl. 6-0. 8,15 e.m.

PROGRAM:

1. lVecko-Journal.

2, EMU. JANNINGS

i sin hittills bästa rollskapelse.

SISTA SKRATTET

1 (Der Letzte Mann) I
En gammal mans historia i 6 avdelningar berättad i bilder utan ord av GARL MAYER.

Regissör: I". W. Murnau.

Oificin: UFA.

I Amerika nominerad som årets bästa film.

Ur den genomgående entusiastiska pressen notera vi:

Nya Dagligt Allehanda:

"Ur flera synpunkter är, som sagt, denna
film märklig: dels som en känsligt genomförd
psykologisk studie och en överlägsen regipro-
dukt, dels därigenom att den är fullständigt
textlös. 1Storartad i sin tur är ocksål Emil Jan-
nings som portieren, en studie helt i nivå med
det lysande figurgalleri, varmed han tidigare
riktat de vita dukarne.,7 i

Folkets Dagblad Politiken:

"FL Mayer har gjort det underbara manu-
skriptet till denna film, och därför har filmen
blivit ett mästerverk, som lyfter det enkla, all-
dagliga ämnet till tragediens höjder. Emil
J annings har huvudrollen. Han tolkar den
gamla portieren pà ett sätt som kommer alla
lovord att blekna. Hans erkända talang firar
här en triumf som gör denna film till ett konst-
verk som man sent glömmer. I tekniskt avse-
ende Wär filmen en mönsterprestation."

Barntillåtet.

Vänd!

Information

Title:
Teaterbio
Place:
Mariestad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages