#4447_1: Teaterbio

TEATER-Bl

 

 

Föreställning:

Fredagen den 12 november kl. 8,15 em.

PROGRAM:

"1. August på krigsstigen.

Max Fleischer teckning.

2. Strövtåg genom Europas yngsta republik.

3. Lon Ghaney, filmens främste karaktansfskådespelare har huvudrollen i

ole v n.. r [allaP

VIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÅVIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÅ

Ett drama från sjön i 5 akter efter en roman av Ben Ames Williams.

Regi: Irvin V. Willat.

Otticin: Metro.

I huvudrollerna: LOWN GWHANEY, 1BILLIÄE: DOVE Och MALCOLM MG GREJGOR.

7"De voro alla tappra man", handlarfom

en :sl-akt av sjölfolk och fvalfangare, som den 1

ena efter den andra stupar .som havets tappra
söner. De tva kvarlevande av släkten van4
slaktas ej heller och berättelsen skildrar en
hel d-el av deras äventyr i tropiska farvatten,
samt shur den äldste av kbröderna ett tag 
nära att svika slaktens ara p-a grund av egen
Vinningislystnad, men Slutligen vaknar till he-
sinning och i en 1ärlig kamp stupar som en
tapper man. Filmen bjuder pia spännande
handling, friskt .sjömansliv ooh vackra. tro-
piska scenerier.

Spelet är förträrffligt. Lon Chaney ger har
ett förnyat prov på sin säkra karaktärise-
ringstalang, malande med små, men traffan-
de medel den äldre broderns såväl goda som
mindre goda sidor. Som den yngre av bröl-
derna fångar Malcolm Mc Gregor genom .friskt
spel och ett vackert leende. Den -enda kvin-
nan ombord representeras behagligt av Billie
D-ove. Robert Mc Kim agerar bov på sitt van-
liga mattffulla satt, och William Orlamond och
William MongI som timmermannen :och kocken
are ett par lustiga tratobröder. Bland .besatt-
ningen skymta 1manga goda typer. Fotogra-
fering-en ar oklandr-:rligz77

 

 

 

Barnförbjuden.

 

Föreställningar: ,

Lördagen den 13 nov. kl. 8,15 e. m. Ioch Söndagen den 14
noV. kl. 6 och 8,15 e. m.

PROGRAM:

7. . Vecko-Revy.
2. .under trams eenetkuee

VIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÅVIIIIIIIIIIIIIIIÅ
Äventyrskom-edi i 6 akter med JrOI-INNY HINES i "Johnny Brattom: - i huvudrollen.

Författare: Thompson Bfuohanan.

Regissör: Charles I-Iines.

.Olfnficinz First National Pictures.

Pressen har varit enig i sina berömmande uttalanden om filmen ooh Jtorde Jonny
Brattofm vara alltför vfal kand har för att 1behöva nägra vidare rekommendationer.

Som extramlmmer visas fredag, lördag och söndag ett fullständigt bildreportage från

Furstebröllopet.

OBS! Programmet visas även kl. li på söndag. OBS!

Barnförbjuden.

, - NfsmÄN,
VqAaTÅgnasT D, l

Vänd!

Information

Title:
Teaterbio
Place:
Mariestad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages