#4444_1: Teaterbio

TEATER-Blo-

 

 

Föreställning:
Fredagen den 29 januari kl. 8,15 e.. m.

PRoeRAM:
MARIE PREVOST

ED) E. RA LVKTORNA.

Äventyrsiilm i sex akter av IEdward E. Rose.

Regi: Clarence A. Badger.

Oiliicin: Goldlwyn.

I huvudrollerna MARIE PREVOWST, Raymond Griiiith och Dagmar Godowsky.

Det är en .äventyrstilm, som i spänning

och realism söker sin li-ke. Å Spänningen steg-

ras akt från akt för att slutligen 1kulmineras i
en utom-ordentligt väl iscensatt järnvägsolycka.

Pressen är också mycket berömmande i

sina uttalanden, varav här nedan återgives
nägra utdrag:

Filmen är oerhört spännande F. man sitter
liksom på, nålar i jarnvagsolydkan är synner-
ligen val iscensatt - en av -de bästa äventyrs-
tilmerna på1 lange i spelet är synnerligen gott
över hela linjen o. s. v.

En tripp "till Mars..

Max Gleicherteekningl.
Barnförbjuden.

 

Lördagen den 30 och Söndagen den 3] jan. kl. 8,15 e. m.

PROGRAM;

l. Förspel av Teater-Bios duo.

2, " Liberty-avvara..

Kuriositeter och dagshrändels-er.

3. i De underbara glasögonen.

Ser. II.

4 ADOLPHE MENJOU

stNEN.

Filmberätielse i sex akter efter en ialpliäs av Ferenc Molnar.

Regi: Dimilri Buehowetzki.

Pressuttalan den:

Svenska Dagbladet. Molnars "Svanen" har I

tilmats med ryssen BuchoWetzki som regissör
och Adolphe Menjou i huvudrollen - ett i hög-
sta grad tilltalande arbete. Ungersk esprit har
pä ett förträffligt sätt parats med rysk elegans
Och överlägsen amerikansk teknik, och resul-
tatet har blivit en Verkligt underhållande film
i den lätta genren. Det skrattades mycket i
salongen, medan handlingen i snabbt tempo
rullades fram över den vita duken.

Adolphe Menjou hade många lyckade sce-
ner som den glade prinsen. Hans utomordent-
liga mimik kom förträffligt till sin rätt i den-
na tilm, där man 1även fäste sig vid hans
moitie, Helen Lee Worthing. Bland den långa
raden lyckade scener erinrar man sigI med
nöje en inatt i en enkel ikoja under ett oväder,
där Menjou hade tillfälle att visa sig i all sin
glans. Vidare en praktfull gjord täktning.

En Paramountiilm.

Socialdemokraten.

Olympias tredje program lör säsongen står
ej de två. föregående langt efter. Paramount-
filmen Svanen visar sig nämligen vara myc-
ket trevlig och underhållande. Detta kanske i
främsta rummet får tillskrivas regissören,
Buchowetzlki. Själva handlingen är en något
operettartad, tämligen intet-stigande kärleks-
intrigI från ett diminutivt iurstehov, men
BuchoWetzki har skickligt spunnit ut materia-
let, sä att det mer än väll räcker förde sex
akterna, upprepar, aldrig sig själv, sticker
emellan med skickligt funna och roligt utfor-
made episoder och. har av en del scener åstad-
kommit smä mästerverk av regikonst. Lägg
t. ex. märke till de utomordentliga fäktscener-
na. Av skådespelarna dominera de manliga
rollinnehavarna med Adolphe Menj-ou och
Ricardo Cortez i främsta planet. Filmen upp-
visar för övrigt ett utmärkt typgalleri.

Barnförbjuden.

 

Söndag kl. 6 e. m. Barn- och Familjeiiireställning därvid visas:
DE UNDERBARA GLASÖGONEN samt ett lustspel TVÅ I-IKJÄRTAN I KAPP
med Agnes Ayres och Richard Dix i huvudrollerna.

A a nordisk LAN,
MARlesi-on -

Vänd!

Information

Title:
Teaterbio
Place:
Mariestad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages