#4443_1: Teaterbio

AAB
vu MA lesTAD. ,

TEATE

Rhen:

 

 

x

Föreställningar:

Fredagen den 20, lördagen den 21 och söndagen den 22 aug. kl. 8,15 e. m.

" Söndag kl. li e. m. Barn- och Faimiljeatöreställningl med samma program.

PROGRAM:

l. Förspel av Teater-Bios dua.

2.

Kameraglimtar.

Kuriositeter och dagshändelser från skilda länder.

Fyrtornet och Släpvagnen i

 

 

 

 

3. I a
Kova,lKonst och.

 

 

Ko lifej.

Lustspel i 6 akter.

Manuskript och regi:
Dansk Filmindustri.

0 hifi cin:

Lau Lauritzen.

PiElBlSiOYNllilRiNlA :

Två, trallande tnuibiaidnrer ..

Axel Kvist ..
Madam Lassen

Ann-Mari, hennes dotter ..

Bank-direktör lKroygh . .
Falbiriköir Gedde ..
Helga, hans dotter . .
Kwonstaipel Jeppesen ..

I Carl Schenström (Fyrtornet)

I Harald Madsen (Slätpvagnen)
. Benno Smytt
Petrine Sunne
.. Shu Erlind
..Henrik Malberg
Vligrgo Lindström
.. Else Skouboe
Oscar Stribolt

Här komma de båda lustigkurrarna i en film så rolig, att den förtjänas
att ses av alla älskare av ett gott skratt.

Pressuttalande:

Folkets Dagblad Politiken.
En driåiplig film med Fyrtornet och Släp-
vagnen i huvudrollen.

östergötlands Folkblad.

Filmen ar såry rolig att den inte bör eller
kan ibleskrivasq den skall ses.

TIDN FsruAN,
R l

Arbetaren.

De hända ku-Inpainerna äro som Vanligt,
illa. ute i en massa. upptåg och galenskapler
och var gang de komma i tråkigheter iogth kla-
ra sig ur dem griver piulbiliken som alltid sin
förtjusning till känna. Den sto-In är glad åt
ett gott skratt kan rekommenderas att se
tilmenM

e Vänd!

Information

Title:
Teaterbio
Place:
Mariestad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages